UX-design, vad är det egentligen?

UX-designer, UI-designer, Service Designer etc. – det kan vara något av ett träsk att förstå sig på de olika titlarna. Sammanslaget går de alla under ramen för UX men skiljer sig från varandra. Vi har haft förmånen att prata med olika personer som jobbat inom UX. Det här är vad vi fått med oss allmänt kring yrket från samtalen. UX-designer – vad är det egentligen?

I sin kärna handlar det en UX-designer jobbar med om vad kunden eller användaren känner. UI-design handlar snarare om vad kunden eller användaren ser. En anledning till varför det är mycket olika definitioner på titlarna beror oftast på vilket slags företag eller bolag man jobbar på. Stora företag tenderar att ha mer resurser och kan då, om viljan finns, bryta upp olika delar i vad som traditionellt sett anses vara en UX-designers jobbområden. Rör det sig om ett mindre företag brukar rollen vara mer flytande.

Typiska jobbuppgifter som UX-designer

● Research
● Någon form av analys av kundbehov
● Konceptdesign (att visa flödena och hur de är tänkta att fungera, visa huvuddragen i
lösningarna)
● Lösningsdesign
● Ibland även visuell design

Olika inriktningar inom UX
Oftast går det att se två olika inriktningar inom UX som sin helhet. Antingen har man en bakgrund som beteendevetare eller så är man interaktionsdesigner med teknisk bakgrund. Även här kan titlarna och rollerna flyta in i varandra eller delas upp helt. Många säger sig söka UX-designers där de egentligen söker visuella designers eller där rollen innebär att man mestadels kommer rita i gränssnitt och jobba med den visuella upplevelsen.

Att hålla sig uppdaterad i en föränderlig bransch
Något gemensamt för de flesta personer som jobbar inom UX är deras approach till lärdomar. Hos UX-designers möter vi en öppen yrkeskår som gärna delar med sig om insikter, lärdomar, undersökningar etc. Det gör att det finns mycket givande information på nätet, bloggar och artiklar som i stort handlar om design. I en bransch som förändras väldigt mycket finns det därmed också mycket lärdomar att hämta.

Tacksam lärdom kring yrket
En insikt som är bra att ha med sig när man jobbar inom UX är att många upplever det som en utmaning att gång på gång försöka skapa en förståelse i att det finns en företagsnytta i
att ha nöjda kunder. Att jobba proaktivt genom UX är inte en quick win men det är på lång sikt ett vinnande koncept att förstå sina kunder för att kunna få dem att bli nöjda genom att ändra folks uppfattning och beteenden kring företaget. Det kan upplevas svårt att få företagen att förstå varför man bör jobba långsiktigt med användarupplevelsen som leder till nöjda kunder. Detta är en utmaning som kan finnas med i vardagen och det underlättar mentalt för en själv att ha den vetskapen.

 

Fler artiklar inom samma ämne:

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024