Marketing Automation, vad är det egentligen?

Vi hör ord som Lead Score och Workflows och undrar vad det handlar om. De senaste ett, två åren har ett nytt begrepp och nytt fält inom marknadsföring exploderat – Marketing Automation och de listade termerna förknippas ofta med det fältet. Efter att ha hört oss för är det här vad vi tar med oss.

Marketing Automation är något som exploderat de senaste ett, två åren. I sin helhet handlar det om att kommunicera ut rätt typ av information till rätt person i den fasen där den kommer vara som mest intresserad. Man grundar riktlinjerna på när en person är som mest intresserad utifrån kunddata. Därav består det mesta av Marketing Automation av att jobba med strategi och struktur.

Vad Marketing Automation är
Marketing Automation är ett förhållningssätt till hur man marknadsför sig på rätt ställe på rätt tillfälle genom att använda sig av kunddata. Vem personen som man ska nå är kan vara väldigt olika – det kan delvis vara en person i det egna företaget som ska få veta vad den behöver göra i vissa tillfällen. Det kan även handla om marknadsföring till potentiella konsumenter i rätt tidpunkt med rätt innehåll genom en hederlig gammal TV-reklam.   

 

Olika riktningar inom Marketing Automation
Upplägget på hur en roll inom Marketing Automation kan vara olika. Beroende på hur upplägget ser ut krävs olika saker av ens bakgrund. Det går att jobba antingen systemtekniskt med Marketing Automation eller så jobbar man utifrån en projektledarroll. Om man ska jobba väldigt systemtekniskt inom Marketing Automation finns det en stor sannolikhet att man kommer behöva en utbildning då det finns processer och tekniker man behöver få ett grepp kring. Ifall rollen däremot är mer formad som en projektledarroll är behovet att ha en utbildning inte lika stort då det krävs en annan typ av kunskap för att axla en sådan roll. Är rollen mer projektledarformad behöver man istället besitta egenskapen att kunna styra projekt i rätt riktning så att det inte flyter ut i annat. Vidare behöver man vara en lösningsorienterad person. Utöver det kan en bakgrund inom försäljning hjälpa en eftersom det oftast betyder att man är driven och driftig – egenskaper som underlättar för en.

Vad som kan vara bra att ha med sig sen innan
Det ses som positivt ifall man som person kan ha många bollar i luften samtidigt och är strukturerad. Marknadsföring i grunden är bra att ha men det man behöver mest av är egentligen att ha driv. Det behövs finnas ett genuint intresse och det går att se en röd tråd i de personer som jobbar med detta – att de tycker det är roligt.

 

Fler artiklar inom samma ämne:

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024