Vad gör en webbutvecklare? Vi pratar webbutveckling med Gustav Jonegård!

En webbutvecklare är en systemutvecklare som jobbar med att utveckla webbappar och webbtjänster. Detta innebär att man ofta jobbar i de vanliga frontendteknikerna på webben (HTML, CSS och JavaScript) samt i något vanligt backendspråk såsom Java, JavaScript, Python, Ruby eller C#. Ofta arbetar man även med någon lösning för datalagring, exempelvis en  relationsdatabas (MySQL, PostgreSQL eller SQL Server) och/eller en dokumentdatabas (MongoDB eller Elastic). Vi fick höra från Gustav Jonegård som idag jobbar på Kundo hur det är att jobba inom rollen.

Hej Gustav! Vad är din roll?
– Hej! Officiellt är rollen fullstackutvecklare. Det är i stort sett synonymt med webbutvecklare vilket är en paraplyterm. I den ingår frontendutvecklare, backendutvecklare och fullstackutvecklare där den föregående en kombination av de två första. Alla tre är olika sorters webbutvecklare.

Vad är det du tycker om med att jobba som webbutvecklare?
– Jag har jobbat som webbutvecklare i drygt tre år sammanlagt. Att få göra något så roligt som att lösa komplexa problem samtidigt som man får vara med och skapa produkter som andra vill använda är något jag sällan blir trött på. Vidare är IT en industri i konstant förändring, det finns alltid nya teknologier att lära sig. Även att lära sig nya sätt att tänka är något av det mest befriande med denna typ av jobb. Det öppnar upp en värld av nya möjligheter i hur man kan lösa sina uppgifter.

Skiftar rollen från arbetsplats till arbetsplats?
Min roll har varit olika på olika arbetsplatser jag varit på. Beroende på teknologierna som används samt åldern på systemen kan utvecklingstakten se mycket annorlunda ut.  Företagets storlek påverkar också friheten att styra över processen och rollens bredd och omfattning. På ett mindre företag, såsom där jag nu arbetar (Kundo), behöver man vara lite mer erfaren, vara öppen för en större bredd av uppgifter samt ta ett större ansvar.

Hur ser dina dagar ut?
– De dagliga uppgifterna varierar för det mesta. Dessa uppgifter kan vara att skriva kod, testa kod, dokumentera ens lösning för framtida utvecklare som ska läsa eller ändra på koden, granska en medarbetares kod eller delta i ett möte som kräver ens närvaro. Varje dag har teamet en så kallad stand-up där alla i teamet delar vad de arbetar med. Vi ser då också till att alla som behöver assistans får det så att de kan komma vidare. På min nuvarande arbetsplats, Kundo, har vi börjat arbeta med programmering i grupp där vi skickar runt en dator bland de deltagande utvecklarna som får turas om med att skriva kod. Alla deltar dock i arbetet med att bestämma vad som ska skrivas. Detta gör vi framförallt för utmanande uppgifter där flera utvecklares kunskaper behövs eller där hela teamet har användning av att lära sig hur en särskild del fungerar. Vi arbetar ofta hela dagar på detta viset när det väl är dags.

Finns det någon utmaning med rollen?
– Det mindre bra är att rollen kräver ordentligt med tålamod. Ibland kan man slita med en uppgift under flera dagar. Har man dock ett bra team på plats kan man alltid få assistans för att komma vidare när man sitter fast. En annan nackdel är att arbetet är mycket mentalt krävande. När en arbetsdag är över behöver hjärnan vila innan man kan vara effektiv igen. Att lägga ytterligare tid på en svår uppgift efter en lång dag ger sällan resultat om hjärnan inte är utvilad.

Hur tror du rollen kommer utvecklas i framtiden?
– Webbutveckling är ökänt för att vara en industri i konstant förändring. Jag förväntar mig att nya tekniker kommer fortsätta att dyka upp samt att nya sätt att tänka kommer bli populära. Samtidigt tror jag också på en mognad kring hur man löser utvecklingen av webben på det mest effektiva sättet vilket är välbehövligt efter många år av nya strategier för hur man strukturerar webbappar.

Vart vänder du dig för att få input för att kunna utvecklas bättre?
– Jag vänder mig till mina kollegor. Är man tydlig med att man vill få feedback när man lämnar sina uppgifter för granskning får man ofta det. Jag får också feedback från min team lead när jag efterfrågar det. På Kundo där jag nu arbetar har alla utvecklare egna möten med våra team leads på cirka 30 minuter åtminstone en gång i månaden. Där har jag alltid en chans att fråga efter feedback. Eftersom att andra utvecklare inte närvarar vid dessa tillfällen har våra team leads då också möjlighet att framföra anonym feedback från övriga utvecklare i teamet.

Hur upplever du att det var att söka jobb som webbutvecklare genom Uptrail?
– Jag tyckte att det var mycket enkelt att söka jobb via Uptrail. Denna omgång när jag letade efter ett nytt jobb sökte jag faktiskt alla mina jobb via Uptrail. Att skicka med ett CV har jag inget emot. När man väl har skrivit det en gång är det färdigt. Att däremot behövs skriva ett personligt brev för varje ansöka för att få komma på intervju, speciellt med tanke på den stora efterfrågan på IT-kompetens, känns föråldrat. Dessa detaljer är smidigare att ta per telefon eller under en intervju. Det är detta som jag tyckte bäst om med Uptrail, att tiden från ansökan till att man talar med en rekryterare eller befinner sig på en intervju är minimal. Blir man inte kontaktad av arbetsgivaren så har man dessutom inte lagt någon större tid eller energi på sin ansökan.

 

Fler artiklar inom samma ämne:

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024