Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - Testledare

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund  söker vi en Testledare till uppdraget nedan:


Uppdraget är att agera som testledare vid nyimplementering av SaaS tjänst för att modernisera och effektivisera avtals- och inköpsprocessen hos Kunden. Produkten heter Ariba från SAP.

Implementeringen är inledd och uppdraget är att vara del av kundens agila utvecklingsteam och i denna position ansvara för att etablera en metod, struktur och arbetssätt kring test, ledning av testarbetet och även aktivt delta i genomförandet av testarbetet.

I uppdraget ingå utöver att operativt leda testarbetet gällande såväl testning ur verksamhet som tekniskt perspektiv av plattformen även att bygga upp testfall, testmetodik samt arbeta med kompetensutveckling av kundens utvecklingsteam avseende testning av molnbaserad it plattform som integreras med On prem uppsatt SAP ERP plattform.

Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med kundens utvecklingsteam (arbetar utifrån SAFE ramverket) samt i samverkan med SAPs team  och övriga intressenter inom kunden.

 

Resultat:

*Kunden utvecklingsteam ska efter slutförd installation kunna hantera testarbetet självständigt

* Metodstöd i form av dokumenterade testfall, metodik

 

Konsulten förväntas upprätthålla och kunna påvisa kompetensnivå 3 eller 4. Utöver kompetensnivån förväntas konsulten ha god och dokumenterad erfarenhet av testmetoder i en agil kontext, SAP produkter samt testning av Inköps-Avtalssystem.

Nivå 3   Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet – kan arbeta självständigt

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll. Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet – mycket stor 

 

Period: 21-11-08 - 22-04-15

Plats: Stockholm

Omfattning: Upp till 100% 

Möjlighet till förlängning: 12 månader

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022