Lantbrukarnas Riksförbund logo

Lantbrukarnas Riksförbund Stockholm Full time

LRF Mjölk söker Hållbarhetsexpert

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet. LRF hade vid årsskiftet runt 130 000 medlemmar. Gemensamt för LRFs medlemmar är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljöer. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Organisationen har även omfattande affärsverksamhet i fyra dotterbolag.

Vill du jobba med mjölkproduktionens hållbarhetsfrågor och vara LRF Mjölks röst i miljöfrågor? Då bör du söka tjänsten som Hållbarhetsexpert hos LRF Mjölk.


LRF Mjölk jobbar på uppdrag av Sveriges mejerier, husdjursföreningar och mjölkföretagare, för en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter i Sverige. Våra fokusområden är Näringspolitik, Synen på mjölk och Kunskapsöverföring gällande mjölkkvalitet, nutrition och hållbarhet. Vi söker nu en Hållbarhetsexpert inom hållbarhet för att stärka vårt team.


Rollen  


Som Hållbarhetsexpert på LRF Mjölk är du ansvarig för att ha och utveckla den kunskap på miljöområdet som behövs för vårt påverkans- och opinionsbildningsarbete samt att driva de frågor inom miljö- och klimatområdet som är relevanta för svenska mjölkföretagare och mejerier. Frågor som berörs är bland annat mjölkproduktionens påverkan på klimatet och bidrag till ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Allt hållbarhetsarbete ska även beakta den ekonomiska hållbarheten, inte minst för våra medlemmar.


Du bevakar och kommunicerar hållbarhetsfrågorna med koppling till mjölkproduktion i allt från media till vetenskaplig forskning. Vidare bevakar och stöttar Du, samt återkopplar på aktuella processer i politiken i Bryssel och Sverige via EDA (European Dairy Association) men också via Copa Cogeca samt har dialog med LRFs Brysselkontoret om de processer som berör idisslare i stort.


I arbetsuppgifterna ingår även: • Sammankallande i fodersamverkan LRF Mjölk och Växa

 • Samordna/samverka mjölkbranschen inom hållbarhet, inkl branschens hållbarhetsmål

 • Delta i relevanta remissförfaranden och dialoger med myndigheter


Arbetet innebär även externa kontakter med myndigheter, akademin, opinionsbildare och beslutsfattare och sker i nära samarbete med LRF:s övriga experter på miljöområdet.


Du  


Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta med lantbrukets miljöfrågor och kunskap om mjölkproduktionens positiva och negativa miljöpåverkan. Meriterande är kunskaper kopplat till biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt kunskap om livsmedel. Du har relevant naturvetenskaplig/ekonomisk akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.


Du har god förståelse samt kunskap för och om: • metoder att kvantifiera hållbarhet: klimatberäkningar, livscykelanalyser och jordbrukets data.

 • de regler och villkor på miljöområdet som rör mjölkföretagare

 • biologisk mångfald

 • gårdsföretagande, ekonomi och praktik

 • EU:s beslutsprocesser

 • globala hållbarhetsmål

 • idisslarnas roll i ett hållbart livsmedelssystem

 • kommunikation, gärna sociala medier


Du är en god kommunikatör med vilja och intresse för att skapa relevanta relationer och nätverk. Vidare är du utåtriktad och har förmåga att skapa och vinna opinion, Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift där budskapet anpassas efter mottagaren för att nå fram.  


Som person är du öppen, resultatorienterad, kreativ och kommunikativ, med förmåga att samarbeta både internt och externt. Du har vilja och förmåga att självständigt driva arbete framåt på ett strategiskt och strukturerat sätt. Du har erfarenhet av att hitta nya kanaler och arbetssätt för att nå framgång i arbetet. Självklart delar du LRFs värdegrund.  


LRF erbjuder  


Vi erbjuder dig ett viktigt och spännande uppdrag, där du ingår i en kompetent och engagerad grupp som driver viktiga framtidsfrågor för mjölken. På LRF arbetar vi med flexibelt arbetssätt där en variation av kontors-, hem- eller distansarbete är möjligt utifrån verksamhetens behov. Du välkomnas till vackra kontorslokaler på Kungsholmen i Stockholm, vilket gör det enkelt att pendla från hela Mälardalen.


Din ansökan 


Du ansöker genom att klicka på länken här intill och där bifoga CV och ett personligt brev. Urval kommer att ske fortlöpande varför vi önskar att du söker tjänsten snarast, men allra senast den 11 oktober 2023.


Facklig kontakt är Henrik Sporrong Esbjörnsson (Unionen)  henrik.sporrong@lrf.se eller Sofie Leosson (Saco) sofie.leosson@lrf.se 

Om företaget
-

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024