AB Svensk Exportkredit  logo

AB Svensk Exportkredit Stockholm Heltid

IT-säkerhetstekniker (SecOps) till Svensk Exportkredit AB

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

IT-säkerhetsspecialist (SecOps)

Vill du vara med och bygga upp en helt ny säkerhetsroll och utveckla SEK:s IT-säkerhetsarbete? Har du bred bakgrund inom IT, arbetar med IT-säkerhet och känner dig bekväm med arbete på klientnivå? Du kommer få en nyckelroll inom säkerhet på SEK, med stort ansvar och handlingsfrihet i utveckling och vägval inom säkerhetsområdet.

I denna rekrytering samarbetar AB Svensk Exportkredit med Wise IT och Jonas Hogener. Vid frågor eller om du vill höra mer om tjänsten ring 076- 000 18 04 eller mejla till jonas.hogener@wiseit.se

Din vardag på SEK

Ditt arbete kommer bedrivas inom flera viktiga projekt på SEK, förutom "vanligt" IT-säkerhetsarbete inom linjen. Utöver ett planerat löpande tekniklyft inom linjearbetet kommer även ett större säkerhetsförmågeprojekt vidareutvecklas, där din roll är central och möjligheterna för dig att påverka stora. Du kommer bidra med din specialistkompetens inom säkerhet och ansvara för området inom projekten.

Du kommer ansvara för den operativa säkerheten hos programvaror, system och nätverk tillsammans med en IT-säkerhetsspecialist med fokus på nätverk, övrig IT och affärsverksamheten. Du kommer ha en betydelsefull roll i att förutse och undvika säkerhetsincidenter och ha en central roll vid IT-säkerhetsincidenter.

Du kommer ansvara för att utreda och publicera rapporter om IT-säkerhetsincidenter och larm samt söka efter sårbarheter (TigerTeaming). Du kommer aktivt arbeta med verktygen Splunk, SCOM, ServiceNow m.fl, men också mycket CLI. Du kommer exempelvis producera visualiseringar ur Splunk och koppla larm i SCOM till händelser i andra loggar. Du är ansvarig för förslag på hur SEK kan undvika IT-säkerhetsincidenter och avhjälpa sårbarheter. Du förväntas även att sprida resultat vidare inom både IT och verksamhet på olika sätt för att nå fram till mottagaren. Du kommer till exempel få stor påverkan över vilka produkter och verktyg SEK ska nyttja inom säkerhetsområdet, utöver de befintliga som finns idag, och få stor valfrihet av personliga verktyg.

In din roll ingår även att bevaka teknikutvecklingen inom IT-säkerhetsområdet och söka information om säkerhetsproblem i produkter och system. Du förväntas hålla dig á jour med vad som sker inom säkerhet och förväntas hitta dina egna vägar dit, till exempel via säkerhetssiter, seminarier och konferenser. Vidareutbildning inom säkerhetsområdet ser SEK som mycket viktigt.

  • Förmån: Centralt kontor Centralt kontor
  • Förmån: Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidrag
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
Om Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit är ett bolag som ägs till 100 % av svenska staten. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. Genom ett starkt internationellt nätverk, lång erfarenhet och kompetens inom exportfinansiering kan vi skapa kundnytta till marknadsmässiga villkor. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2016 lånade SEK ut sammanlagt 54,8 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.
Ytterligare information om SEK finns på vår hemsida: www.sek.se

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022