Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

IT Koordinator med kunskap om integrationer

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

Som Koordinator kommer du ha ansvar att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Till sin hjälp har konsulten en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive område exempelvis lösningsarkitekter, integrationstekniker, kundansvariga etc

Konsultens uppdrag är att se till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

Dagliga arbetsuppgifter

Stötta och driva kundprojekt avseende EDI, PO, portaler, övriga kundintegrationer tillsammans med vår säljorganisation
     •EDI anslutningar
     •PO konfigurationer (OCI, cxml)
     •Kundkataloger / filer
     •Kundportaler (Ariba, Hubwoo eller liknade)
     •EmaiEDIl2
     •Kund API:er
•Planering, skapa detaljerade och tydliga planer
•Riskarbete, säkerställa projektplaner för minska riskerna avseende tid, pengar och resurser
•Resurssättning, säkerställa rätt kapacitet och kompetens i projekteten
•Prioritering, prioritera utefter givna förutsättningar tillsammans med styrgrupp för kundintegrationer (chef KAM, segmentschef Offentlig Upphandling, Slutförbrukare, etc)

Meriterande kompetenskrav:

•Erfarenhet inom digitala integrationer eller e-handelsapplikationer
•Erfarenhet inom Agil-projektmetod
• Integrationer/EDI integrationer (Ej djup teknisk)
•Önskvärd kunskap om applikationer:
     •SAP Hybris Backoffice
     •Esker email2edi
•Förståelse för kunders beteende i synnerhet i de digitala kanalerna
•Strukturerat arbetssätt och processorienterad.
•Resultat- och kvalitetsinriktad.
•Med bra resultat driva ett flertal egna projekt och egna lösningar
•God social, utåtriktad och pedagogisk kompetens 


Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022