Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

RTE (Release train engineer)

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en RTE till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Samverka och utföra arbete enligt kundens agila styrmodell med den övergripande ansvarsfördelningen: Vad (PM och PO ansvar), hur (SM och RTE ansvar) och vem (Chef Agil ansvar).

Affär och verksamhet

 • Säkerställa kundens uppdrag och mål genom att leverera produkter och lösningar enligt överenskomna tidsramar inom en ART.
 • Ansvarar för effekthemtagning av Product Management prioriterade features inom en ART.
 • Säkerställa och optimera flödet och leveransförmåga av värde genom ett ART med hjälp av olika verktyg som utgår från Lean/Agila principer.
 • Ansvarar för att ta fram, analysera och agera på relevanta mätetal på ART nivå.
 • Ansvarar för att rådge, coacha och utbilda Scrum Masters inom en ART
 • Driva och skapa förutsättningar för att agila värderingar, principer och metodstöd förstås, praktiseras och förbättras på ART nivå.

Styrning och regelverk

 • Uppmärksamma externa och interna regelverk som har påverkan på arbete när det gäller leverans och arbetssätt på ART nivå.
 • Bevaka och hantera risker och incidenter utifrån flöde och leveransförmåga för sitt ART.
 • Följa interna standarder för arbetet med agilt arbetssätt samt förståelse kring SAFe i sin helhet.

Ledarskap och medarbetarskap

 • Förbereda, planera, genomföra och följa upp ART-evenemang/ceremonier.
 • Tillämpa ett situationsanpassat ledarskap samt ett strategiskt, taktiskt och coachande förhållningssätt.
 • Driva ständiga förbättringar och kontinuerligt lärande på ART nivå samt följa upp effekthemtagning.
 • Bidra till att tåget är tvärfunktionellt och har alla funktioner som behövs för att leverera ett kontinuerligt värdeflöde.
 • Stödja hela tåget vid problemidentifiering, problemlösning och beslut.
 • Lyfta och identifierar hinder och flaskhalsar i processen och arbetar för att lösa dessa.

Samarbete - relation, kommunikation, språk och IT

 • Samarbeta med chefs- och ledarroller samt övriga intressenter för att identifiera och hantera hinder, beroenden och samarbetsformer inom ART:en och mellan ART:s.
 • Kommunicera med intressenter, eskalera hinder, hjälpa till att hantera risker och driva ständiga förbättringar och kontinuerligt lärande.
 • Säkerställa att resultaten från PI planning blir transparanta och visuella för samtliga intressenter.

Bidra aktivt med olika metoder och verktyg som främjar agila värderingar och principer

Kompetenskrav:

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor

 

Uppdragsperiod: 2022-04-01 - 22-09-30

Möjlighet till förlängning: JA

Plats: Stockholm

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022