Wise IT AB logo

Wise IT AB Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - IT-säkerhetsspecialist/Avtalsspecialist

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

När bolag i koncernen väljer att nyttja externa tjänster eller outsourca delar av verksamheten gäller samma krav gällande ansvar gentemot regelverk och kunder som om bolaget skulle ha utfört arbetet internt.

Detta ställer stora krav på beställarorganisationen och kunden arbetar därför med noggranna processer för områden såsom inköp, avtalshantering och tjänsteuppföljning.

När det kommer till it-säkerhet behöver kunden säkerställa att tjänsterna är designade för att kunna möta kundens it-säkerhetskrav, att kraven återspeglas i avtalet med leverantören och att leverantören har förmågan att leverera tjänsten med rätt kvalitet över tid. Kunden behöver också säkerställa tillräckliga kontinuitetskrav i it-lösningar för att möta verksamhetens behov.

Inom ramen för uppdraget ingår att:

  • Delta som områdesspecialist inom it-säkerhet och it-kontinuitet i kunden inköps- och avtalsprocesser
  • Säkerställa att tillräckliga krav på it-säkerhet och it-kontinuitet tas i beaktande i avtal med levrantörer
  • Utföra riskutvärderingar av leverantörer
  • Ha ett nära samarbete med beställare, bolagsjuridik, koncernsäkerhet, inköpsorganisationen, it-arkitekter och andra nyckelroller
  • Arbeta med ständiga förbättringar av kravdokument och annan stödjande dokumentation


Kompetenskrav:

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor


 

Startdatum: 2022-01-03

Längd:  1 år med option på förlängning

Plats: Stockholm

Möjlighet till förlängning: JA

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT AB
Bild #1 - Wise IT AB
Bild #2 - Wise IT AB
Bild #3 - Wise IT AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022