Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag: Arkitekturgranskning av applikation

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning: 

Vi har en egenutvecklad applikation inom VDC området som är i behov av en oberoende kvalitetsgranskning för att vi ska kunna produktifiera den och lämna över till Operations. Utvecklingen av Construction Connector började som en POC och har sedan svält och nu har vi bestämt att vi ska göra en oberoende arkitekturgranskning av lösningen för att säkerställa att den följer de krav som vi ställer.

Det vi tänker oss att det är att göra kan ses ur 4 perspektiv:

  1. Förvaltningsbarhet
  2. Dokumentation
  3. Kvalitet på kod
  4. Arkitektur och standards

För uppdraget så behövs en bred och djup kompetenser inom Azure, SQL, C

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022