Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Senior Data Engineer

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker nu en Senior Data Engineer som har ett genuint intresse för analys, den senaste Azure-tekniken, Big Data och utveckling. 

Rollen innefattar hela kedjan från Data Lake till presentation, via Azures olika DW- och analysverktyg med primärt fokus på Data Lake-området. Arbetet innebär nära samarbete med  analytiker och kapitalförvaltare då målet är att hjälpa dem att bli så effektiva som möjligt. Du kommer arbeta i tvärfunktionella agila team för att få input från de olika funktionerna. I ditt team ingår Product Owner, Scrum Master och utvecklare. Du kommer få agera både vägledande och innovativt samt rekommendera ny teknik kopplad till Azure. Idag använder de bland annat Azure Synapse Analytics med Azure Synapse Workspace och Azure SQL DW samt andra Azure-tjänster som är vanliga inom analys och DW.

Du ska ha följande erfarenhet och kunskaper:

  • Högskoleutbildning inom statistik, maskininlärning, informationsvetenskap, systemvetenskap,datavetenskap, tillämplig annan ingenjörsutbildning eller liknande.
  • God kunskap av programmering inom minst ett av följande språk: Python, C#, JAVA, Scala.
  • Erfarenhet av datahantering i SQL.
  • Följande är starkt meriterande: 
  • Kunskap om och erfarenhet av arbete i Microsoft Azure eller annat publikt moln Big Data-teknologier som t.ex. Apache Spark, NoSQL-databaser, distribuerade filsystem. 
  • Kunskap om Massively Parallel Processing (MPP) databaser som exempelvis Azure SQL DW, Teradata, IBM Netezza eller motsvarande.
  • DevOps-erfarenhet och relevanta ramverk som GIT, Azure Devops eller liknande.
  • Azure Data Factory (Mapping Data Flows), Azure Synapse Workspace/Spark.
  • Infrastructure-as-code, t.ex. Terraform.
  • Maskininlärning och AI-metoder som deep learning och naturligt språk-analys (NLP).

Eftersom de bygger upp en ny lösning kommer du ha tät kontakt med arkitekter och omkringliggande system. Vi ser gärna att du varit med och byggt upp en data lake och data warehouse och kan vara vägledande i detta arbetet.

Kompetenskrav:

Nivå 3  
Kunskap– hög kompetens inom aktuellt område/roll 
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. 
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp 
Självständighet – kan arbeta självständigt 

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll. 
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp 
Självständighet – mycket stor  

Startdatum: 21-08-30

Längd: 10 månader

Plats: Stockholm

Arbetstid: 40 h/vecka

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022