Skanska Väg- och anläggning Syd logo

Skanska Väg- och anläggning Syd Malmö Heltid

Produktionschef och Arbetsledare

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Väg och Anläggning Syd bedriver verksamhet i Skåne, Småland, och på Gotland. Vi genomför markexploateringar, konstruerar och bygger vägar, broar, järnvägar, Va-anläggningar, hamnar med mera – oavsett projekt är målet alltid att överlämna en produkt som gör både våra kunder och oss själva stolta och nöjda. Vi vill fortsätta vara en förebild inom hållbart samhällsbyggande och vara med och bygga framtidens satsningar där t.ex järnväg är en viktig del av framtidens resande. Vi står bland annat i startgroparna för projektet ”Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad” och har därutöver flera pågående väg och anläggningsprojekt i olika storlekar, allt från beläggningsprogrammet i Malmö och Helsingborg till Nya Vårdbyggnaderna i Malmö. 

Om denna position

Nu söker vi Produktionschefer och erfarna arbetsledare i Skåne! 

Du leder och utvecklar teamet på arbetsplatsen, ser till att allas kompetens tas tillvara och att dina medarbetare är motiverade och växer med sina uppgifter. Du motiveras av uppgiften att bidra till att gruppen tillsammans når gemensamma mål!

Du ansvarar för att projektet styrs så att uppsatta mål nås. Att bygga nätverk, arbeta i team och använda de arbetssätt och metoder som utvecklats inom Skanska är centralt i din roll. 

Du kommer dagligen att vara ute i projekt och ha ett nära samarbete med kunder, kollegor samt underentreprenörer. I rollen säkerställer du att vi når de bästa produktionslösningarna avseende tid, kvalitet och ekonomi. Du planerar och leder arbetet, ansvarar för uppföljning och att vår säkerhetskultur efterlevs. 

Vi söker produktionschefer och erfarna arbetsledare till Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad samt till vår väg- och anläggningsverksamhet i Skåne. På denna sida kan du till exempel läsa mer om Ängelholm-Maria projektet: https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/243481/Skanska-bygger-dubbelspar-pa-Vastkustbanan-for-cirka-1%2c7-miljarder-kronor

  • Förmån:  Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Aktieprogram Aktieprogram
  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Företagshälsovård Företagshälsovård
Om företaget

På Skanska Väg och anläggning Syd bedrivs olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringslivet, stat och kommun. Vi genomför markexploateringar, konstruerar och bygger vägar, broar, järnvägar och VA-anläggningar.

Vill du tillhöra ett företag som drivs av starka värderingar och är världsledande inom hållbarhet och säkerhet? Är du rätt person satsar vi på dig! Vi tror att nöjda medarbetare som trivs leder till fortsatt framgång på marknaden och erbjuder våra medarbetare fina förmåner, bl.a. aktiespararprogram och möjlighet till förstärkt föräldrapenning, samt goda möjligheter till kompetensutveckling. 


Bild #0 - Skanska Väg- och anläggning Syd
Bild #1 - Skanska Väg- och anläggning Syd
Bild #2 - Skanska Väg- och anläggning Syd

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022