Skanska Väg och Anläggning  logo

Skanska Väg och Anläggning Södertälje Heltid

Projektchef

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om denna position

Är du en ledare och en nytänkare?

Som projektchef har du en nyckelroll i distriktet när det kommer till vår produktion av mark- och anläggningsprojekt. Du har helhetsansvar för ett stort projekt eller flera mindre projekt från start till överlämnande och förväntas omsätta mellan 60-100 miljoner kronor per år.

Du sätter mål i projektet för personalresurser, projektering, inköp och produktion. Tillsammans med projektpersonal ansvarar du sedan för att projektet styrs så att uppsatta mål nås och att kundens förväntningar möts – och allra helst överträffas.

Genom ditt arbete lägger du grunden för att övriga medarbetare i projektet får rätt förutsättningar för sina arbetsuppgifter. Du sitter med i distriktets ledningsgrupp där vi utformar affärsplan och gemensamt ansvarar för att utveckla vår personal. Genom att alltid agera utifrån ett etiskt sätt att vara bidrar du till Skanskas varumärke som ansvarstagande samhällsbyggare.

Vi letar efter dig som är en ledare och en förebild för dina medarbetare och en öppen, ärlig och samarbetsinriktad partner mot våra kunder och uppdragsgivare.

Skanska ger dig tillgång till en rad olika fördelar som företagshälsovård, arbetstidsförkortning, ett unikt kompetenscenter, aktiesparprogram samt olika pensions- och försäkringsalternativ. Om du är den vi söker så lovar vi dig att se till att det finns utrymme och verktyg för dig att utvecklas i den takt och riktning du vill!

  • Förmån: Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
  • Förmån: Tjänstepension Tjänstepension
  • Förmån: Kollektivavtal Kollektivavtal
Om Väg och anläggning Sörmland

Skanska drivs av en vilja att bygga ett bättre samhälle, med social och miljömässig hållbarhet i fokus. Den strävan börjar med våra medarbetare. Vi arbetar varje dag för att göra vår arbetsplats mer inkluderande och våra medarbetare mer välmående. Så bygger vi ett tryggt och långsiktigt lag.  
Väg och anläggning är Skanskas verksamhetsgren för byggprojekt inom infrastruktur. På Väg och Anläggning bedrivs olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun. Region Mellansverige består av fyra distrikt och ansvarar för Skanskas väg- och anläggningsarbeten i Östergötland, Bergslagen (Örebro, Dalarna, Västmanland), Sörmland samt Uppsala/Gävleborg.  Vill du vara med oss och bygga ett bättre samhälle?

Bild #0 - Skanska Väg och Anläggning
Bild #1 - Skanska Väg och Anläggning
Bild #2 - Skanska Väg och Anläggning

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022