Ansök nu
Bakgrundsbild jobb
Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Senior verksamhetsutvecklare (uppdragsledare)

Om jobbet


Uppdragets innehåll

I uppdraget vill kund se över och utmana hur affärsstrategi, lönsamhet och prissättning samverkar. Översynen bör resultera i ett samspel mellan strategi, lönsamhet, affärsstyrning och prissättning samt en lönsamhets- och prissättningsmodell som:

 • Ger oss bättre förutsättningar att styra affären mot en lönsam tillväxt.
 • Möjliggör en balans mellan ”för de många” och ”de med större kapital”.
 • Beaktar värdet av en långsiktig kundrelation.
 • Leder till en sund ekonomi- och affärsstyrning.
 • Låter oss vara relevanta för kund och därmed säkerställa en livskraftig livaffär framåt.

Dessutom ska modellen säkerställa att de icke-vinstutdelande bolagen uppfyller kontributionsprincipen och göra det möjligt för de vinstutdelande bolagen att dela ut vinst i enlighet med ägarnas förväntningar.

Arbetet kommer att behöva bedrivas tvärfunktionellt och involvera kompetens inom juridik, aktuarie, affärsstrategi, affärsutveckling, kapitalförvaltning och ekonomi. Uppskattningsvis kommer ett 20-tal personer att i olika omfattning inkluderas i uppdraget.

Uppdragets mål

Delmål - Beskriva hur affärsstrategi, lönsamhet och prissättning samverkar.

Delmål - Se över utgångspunkterna för lönsamhet och prissättning.

Delmål – Ta fram lönsamhetsmått och eventuella följdändringar i prissättningsmodeller.

Slutmål – Ett system där strategi, lönsamhet och prissättning samverkar. En lönsamhets- och prissättningsmodell som stödjer en lönsam tillväxt i linje med företagets strategi.

Kravprofil – erfarenhet och kompetens

 • Erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet från arbete med livförsäkringsbranschen specifikt sparandeförsäkring. Meriterande med erfarenhet från traditionell försäkring med utjämnad återbäring.
 • Erfarenhet från att ha arbetet med att designa modeller exempelvis affärsmodeller, strategier, lönsamhetsmodeller, aktuariella modeller eller liknande
 • God kompetens inom livförsäkringsteknik, uppdragsledning och affärsstrategi med styrka inom ett eller flera områden
 • Meriterande med erfarenhet från arbete med/i ömsesidiga bolag och/eller kompetens om ömsesidiga bolags egenskaper
 • Förmåga och erfarenhet av att leda en tvärfunktionell grupp med olika infallsvinklar
 • Förmåga att utmana befintliga modeller och tankemönster
 • Förmåga att självständigt sätta sig in i metoder, modeller, interna regelverk samt komplexa samband.
 • Förmåga att göra komplexa samband begripliga och kommunicerbara


Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT
Ansök nu

För denna tjänst har företaget valt att använda en extern ansökningsprocess. Det betyder att du måste göra ansökan på deras sajt direkt och inte kan söka via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022