Ansök nu
Bakgrundsbild jobb
Wise IT AB logo

Wise IT AB Stockholm Heltid

Projektledare

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker en konsult för IT-projektledar uppdrag inom Human resources, Legal and Group Service. I uppdraget ingår att strukturera och leda verksamhets- och IT-resurser genom projektets alla faser. Resor kan förekomma inom Norden.

Exempel på arbetsuppgifter är

 • framtagande av projekt beskrivning och plan
 • leda och protokollföra möten,
 • sa fram och visualisera “Work Break Down”
 • specificera och säkra resursbehov
 • skapa kommunikationsplan
 • identifiera risker, rapportera till SG
 • bjuda in och leda Styrgruppsmöten
 • ta ansvar för att implementation genomförs inom ramen för överenskommen plan
 • rapportera regelbundet till styrgrupp, tex avvikelser från plan etc.
 • Facilitera och leda Workshops och dokumentera krav

Projekten:

Exempel på projekt som ligger I planen är:

 • Analys nuläge, kravställning, ta fram förslag på leverantörer och system, utvärdera tillsammans med IT och Verksamhet.
 • Koordinera inköpsprocess
 • Ta fram projekt plan för implementation
 • Genomförande nytt lönesystem I Norge
 • Konfiguration och implementation nytt system, anpassningar, specifikation och utveckling av integrations, tester etc.
 • Förstudie system för arkivering av kontrakt för vår juridiska enhet.
 • Analys nuläge, kravställning, förslag på teknisk lösning.
 • Förankring inom organisationen
 • Implementation system för arkivering av kontrakt
 • Koordinering utveckling, test etc
 • Skapa teamkänsla och gemensamma mål i teamet.


Förutsättningar:

Vi jobbar agilt, med verktygen inom Office 365 portföljen och specifikt Azure Dev Ops för utveckling och projektuppföljning.

Projekten är ska följa interna säkerhets och vid behov inköpsrutiner.

Projektmodell finns till gänglig, och bör användas alternativ metod bör annars överenskommas med styrgrupp.

Kompetenskrav:

 • Du som är ska jobba hos oss bör ha erfarenhet av att leda mellanstora projekt med Verksamhets- och IT resurser. Gärna med erfarenhet från HR- och/eller Dokumenthanterings projekt.
 • Bakgrund eller erfarenhet av IT- eller verksamhets arkitektur är en fördel. Då projektledar-uppdraget kan komma att kombineras med kravarbete.
 • Gärna erfarenhet av förändrings ledning, då en ny IT lösning ofta innebär nytt sätt att arbeta för användare.
 • Förmåga att bygga team och positiv teamkultur
 • Van att jobba med team i olika länder, och delade resurser.
 • Beredd att leda flera parallella projekt.


Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT AB
Bild #1 - Wise IT AB
Bild #2 - Wise IT AB
Bild #3 - Wise IT AB
Ansök nu

För denna tjänst har företaget valt att använda en extern ansökningsprocess. Det betyder att du måste göra ansökan på deras sajt direkt och inte kan söka via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022