Ansök nu
Bakgrundsbild jobb
Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Interim Avdelningschef för Portföljstyrning

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

Som chef för avdelningen har du en nyckelroll i att strategiska mål uppnås och att affären utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta genom att säkerställa att IT-utvecklingsportfölj är linjerad med företagets strategi och affärsplan. Du leder och samordnar agil portföljstyrning genom planering, prioritering och uppföljning av utvecklingsportföljen. Rollen innebär många kontaktytor inom bolaget och du har en drivande roll i den agila förflyttningen.

Här tillämpas SAFe-ramverket och som chef för Portföljstyrning har du ansvar för översyn av aktuella ceremonier inom portföljstyrning. På avdelningen arbetar Product Managers och Product Owners, för närvarande totalt sju medarbetare.

Du arbetar tätt tillsammans med RTE och övriga nyckelroller inom tåget och IT-organisationen samt chefer inom affärsverksamheten för att bland annat säkerställa kontroll av pågående utvecklingsinitiativ och att utvecklingsplanen är anpassad till befintliga och planerade resurser.

Ditt uppdrag är bland annat att:

 • Ansvara för styrningen av IT-utvecklingsportfölj.
 • Coacha, utveckla och följa upp medarbetarnas resultat mot uppställda mål.
 • Rekrytera, bemanna och introducera.
 • Medverkar i det fortsatta arbetet att implementera SAFe.
 • Rapportera status i utvecklingsportföljen till företagsledningen.
 • Stödja business owners och andra ledande roller inom utvecklingsområdet.
 • Bidra i arbetet med att riva hinder och flaskhalsar inom utveckling.
 • Kvalitetssäkra investeringar och business case.
 • Personalansvar för medarbetare på avdelningen (f.n. 7 st, 2 Product managers och 5 Product owners).
 • Status kring IT-utvecklingen sammanställs och redovisas kvartalsvis till företagsledningen.

Du rapporterar till chefen för verksamhetsområde Ekonomi och verksamhetsutveckling. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du tillsammans med övriga i ledningsgruppen utformar verksamhetsområdets verksamhetsplan och leder arbetet för att verksamhetsområdet ska nå uppställda mål på kort och lång sikt.

Kompetenskrav:

 • Erfarenhet av att självständigt ansvara för enhet med ansvar för portföljsstyrning.
 • Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
 • Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
 • Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
 • Självständighet – mycket storOmfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT
Ansök nu

För denna tjänst har företaget valt att använda en extern ansökningsprocess. Det betyder att du måste göra ansökan på deras sajt direkt och inte kan söka via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022