Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag: Projektledare HR-masterdatasystem

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en senior Projektledare till uppdraget nedan:


Bakgrund

 • Idag saknar kunden ett centralt och komplett register för medarbetaruppgifter.
 • Lönesystemet används idag som s.k. master, men där saknas ett flertal uppgifter som registerförs i diverse olika applikationer, excel-dokument etc.
 • Avsaknaden av HR-master gör att komplexiteten kring skapande av integrationer mellan applikationer försvåras eller t.o.m. omöjliggörs. Det sätt som i avsaknad av integrationer flödar data medför stora risker för att GDPR ej efterlevs.

Syfte

 • Implementation av HR-masterdatasystem önskas resultera i ökad kvalitet av masterdata och en ökad effektivisering av administration kopplad till personaldata.
 • Harmonisering av processer samt automatisering av HR-aktiviteter leder till en ökad effektivitet samt skapar mervärde för HR-medarbetare.
 • Masterdatasystemet ska vara enkelt att använda och integrera, ha digitaliserade arbetsflöden samt self-servicefunktionalitet.

Effektmål

Tillförlitlig data

 • Samlad komplett HR-masterdata i ett system.
 • Säkerställa compliance GDPR.
 • Ökad kvalitet av masterdata.

Minska icke värdeskapande administration

 • Minska administration och utveckla processen kring hantering och underhåll av data i multipla system.

Enkla processer för användare

 • Tillgängliggöra data till verksamheten.
 • Skapa förutsättningar för strukturerade och standardiserade integrationer mot HR-applikationer.

Framtagning av korrekt HR-statistik/analys

 • Möjliggöra arbete med Analytics, datadrivet arbetssätt och beslutsprocess

Omfattning

 • Implementation av Core-modul med On-/Off-boarding processer.
 • Uppsättning av integrationer till personalsystem samt AD
 • Framtagning och uppdatering av digitalt arkiv
 • Uppsättning av rapporter i HR-master samt i MicroStrategy (eller annat analysverktyg)
 • Implementation av modul eller integration mot en extern modul för Lönerevision


System: SAP SuccessFactorsStartdatum: ASAP

Längd: Juni 2022 med möjlighet till förlängning

Plats: Stockholm

Omfattning: 100% 

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022