Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - Data Engineer med SAS kunskap

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund söker vi en 1-2 st Data Engineer till uppdraget nedan:

Teamet
Teamet som kandidaterna kommer jobba i består av Produktägare, Scrummaster, Data Engineers och Testare. Teamets uppdrag är att tillhandahålla data för finansiell rapportering till Finansinspektionen och EIOPA samt ansvara för drift och utveckling av den tekniska plattformen. De personer som jobbar som Data Engineers har bakgrund inom SAS, DBA och/eller ETL. Under hösten har även en Business Analsyst och System Engineer rekryterats men de har inte börjat än.

Teamet ingår i ett agilt release tåg och inom ramen för det tåget hanteras alla utvecklingsaktiviteter. I tåget har man samlat alla team som jobbar med utveckling kopplat till processen för bokslut- och myndighetsrapportering.  

Vi jobbar nära våra intressenter som är användare av den data som vi tillhandahåller. Det är främst personer inom Ekonomi & Finans (aktuarier och ekonomer) men även Kapitalförvaltning samt sakförsäkringsområdet.

Teamet jobbar även med att förbättra dataflöden för vår två mest prioriterade initiativ (ett inom sakaffären och ett inom livaffären). Sak – implementering av ett nytt sakförsäkringssystem och Liv – ändring av bolagsform för vissa försäkringsbolag inom gruppen till tjänstepensionsbolag och därmed annan reglering.  

Vi har nyligen gjort en del förändringar i teamet som syftar till att komma närmare våra intressenter och få en tydligare kravställningen på vad det är teamet ska leverera. Förväntan på teamets leveranser är mycket hög i och med att vi både jobbar löpande med att ta fram data till kvartals- och årsbokslut samtidigt som vi deltar i flera utvecklingsaktiviteter. Därutöver behöver vi få tid för att tänka nytt och börja göra en förflyttning till en betydligt mer modern teknisk lösning än den vi har idag.  


Arbetsuppgifter

Alla arbetsuppgifter fördelas genom agila cermonier. Exempel på arbetsuppgifter som teamet gör: 

 • Skriva program i verktyg som DataStage/SAS för att hantera och transformera data. 
 • Analysera dataflöden med hjälp av SQL. 
 • Identifiera förbättringsåtgärder och hur man kan utföra dom. 
 • Scriptande i linux alternativt Python. 
 • Skrivande av DB2 SQL i t.ex. Stored Procedures. 

Resultat – vad förväntas man leverera

Vi lever efter prinicpen “You Build It, You Run It, You Own It”. Vi lägger därför stor vikt i förvaltningsbarheten av det vi bygger. Kandidaten förväntas inte bara intressera sig för de teknologier vi arbetar med utan även samverkan med alla våra intressenter. 

Teamet har en förväntan på sig att leverera ett IT-stöd till processen för bokslut och myndighetsrapportering. I den förväntan ingår att förvalta och utveckla IT stödet och det kan vara allt från att ta fram kravspecar tillsammans med användarna, programmera, testa andras program eller hjälpa någon med en bugg - det är behovet och det som är mest prioriterat för tillfället som styr. Det finns även en förväntan på att kandidaten ska kunna hjälpa teamet att ta klivet mot andra teknologier och visa oss hur man skulle kunna göra annorlunda genom att utmana våra tankesätt.

En annan viktig förväntan är att bidra som metodstöd och säkerställa att det vi utvecklar görs med kvalitet och utifrån best-practicse. I de fall det saknas ramverk och metodstöd förväntas konsulten ta fram och införa det.

Teknisk Domän

Tekniker vi jobbar med idag

 • SAS, MoSes och Excel för beräkningsrutiner inom aktuarieavdelningarna
 • Excel inom Kapitalförvaltning och Ekonomi
 • DB2 för databas
 • Sterling Integrator som integrationsmotor för indataleveranser
 • DataStage för IT/ETL

Tkniker som vi skulle vilja jobba med

 • OpenShift
 • Python
 • Automatisering av test 
 • Power BI

Nivå 4
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll. Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet – mycket stor 


Startdatum: 2021-11-01

Slutdatum: 2022-06-30

Plats: Stockholm 

Omfattning: upp till 100 %

Möjlighet till förlängning: Ja

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022