Wise IT logo

Wise IT Stockholm Full time

Senior Informationssäkerhetsspecialist

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Vi letar efter dig som är senior informationssäkerhetsspecialist med djup kunskap och erfarenhet från praktiskt och strategiskt arbete med stora upphandlingar för företag som har höga krav på informations- och IT-säkerhet.

Du kommer organisatoriskt att tillhöra Koncernssäkerhet som ansvarar för informationssäkerhet, kris- och kontinuitetshantering och personuppgiftsincidenter. Du kommer att samarbeta med Inköp, Bolagsjuridik, IT-säkerhetsspecialister samt verksamhetsspecialister.

Arbetsuppgifter:

• Ansvara för utformningen av informationssäkerhets- och kontinuitetskrav vid upphandlingar och outsourcing.

• Analysera leverantörers beskrivningar av sitt informationssäkerhetsarbete för att kunna bedöma om de kan leva upp till kravbilden och sammanställa detta i en säkerhetsanalys.

• Delta vid förhandlingar med leverantörer.

• Delta vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser.

• Stötta beslutsfattare vid riskavvägningar genom att förklara informationssäkerhetsfrågor och dess inverkan på verksamheten och säkerheten för företaget.

• Bistå inköp och beställare med stöd och rådgivning genom hela kedjan från behovsanalys till att bistå med stöd vid avtalsuppföljning.

• Delta i tredjelandsforum.

Vi söker dig som är:

Driven, självgående och bra på att förklara komplexa informationssäkerhetsfrågor på ett sätt som även de som inte är säkerhetsexperter förstår. Du är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.

Du är van att delta i stora/komplexa upphandlingar. Du är dessutom väl insatt i olika standarder och författningskrav såsom ISO 27000-serien, ISO 22301, Eiopas riktlinjer, Solvens II och DORA. Det är extra meriterade om du har erfarenhet från den finansiella sektorn eller verksamhet med motsvarande nivå av reglering.

 
Omfattning: 75-100%
Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024