Wise IT logo

Wise IT Stockholm Full time

Agil Coach - Digital utveckling

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

Vår kund har kommit en bit på väg i sin agila transformation och behöver nu förstärka med en agil coach, som jobbar företagsövergripande, för att stötta i det fortsatta arbetet.

Uppdraget omfattar

• Övergripande ansvar för den agila resan inom hela företaget

• Ta fram förslag på teamupplägg och produktuppdelning för våra produkter

• Planering och genomförande av aktiviteter i koppling till den agila förflyttningen

• Nära samarbete med befintlig agil coach inom verksamhetsområde Försäkringshantering

• Etablera och säkerställa samarbete mellan det ”agila kontoret” och

- Produktledning

- Portföljansvarig

• Säkerställa samarbete

- Mellan olika verksamhetsenheters produkter och produktteam

- Mellan Digital Utveckling och övriga funktioner inom IT (Infrastruktur, Arkitektur och Utvecklingsstöd)

• Säkerställa samverkan och arbetssätt med leverantörer

Kompetenskrav:

Erfarenhet, nivå 4 — Har deltagit i stora projekt och genomfört uppdrag/projekt med hög kvalité. Tar huvudansvar för ledning av större grupp med förmåga att bilda och utveckla.

Kompetenser och personliga egenskaper vi eftersöker är

• Djup kompetens inom agila metoder och verktyg

- Jobbat i agila team med Scrum, Kanban och/eller andra agila metoder

- Certifierad som SPCs eller liknande

- Erfarenhet av att driva DevOps-förflyttning

- Haft ledande roller vid uppskalning av det agila arbetssättet

• Djup erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning

• Praktisk erfarenhet av agil transformation

• Kommunikativ gentemot alla nivåer inom företaget, från ledning till utvecklingsteam, och med förmåga att anpassa sitt språkbruk

• Driven, lyhörd och ödmjuk med förmågan att veta när man skall ”gasa eller bromsa”


Specifika kompetenser

  • Agila metoder och verktyg
  • Agil transformation
  • Kommunikation
  • Förändringsledning
  • DevOps Förflyttning


Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.

Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2023