Wise IT AB logo

Wise IT AB Stockholm Full time

Expert inom IT-drift

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

Myndighetens pågående projekt och förvaltningar levererar systemstöd för, bl.a. smittspårning, digital delning av genetisk sekvenseringsdata, bidragshantering, vaccinationer, antibiotikaresistens, avgiftshantering, tillsyn, tillstånd och uppföljningar samt övervakningar. Myndigheten står inför ett paradigmskifte där de fortsätter att höja automatiseringsnivån och utveckla deras arbetssätt. Vi söker nu en expert inom IT-drift. 

Uppdraget innebär det att:

- bistå i sammanhållning och planering inom IT-driftsmiljöområdet avseende myndighetens pågående förändringsarbete men också att möta behov att driftsätta nya systemlösningar.
- ha ansvar för att operativt styra och råda teknisk personal och leverantörer/konsulter.
- med ett lösningsorienterat synsätt analysera och bedöma beroenden samt risker i
IT-miljön.
- leda genomföranden av planerade ändringar och aktiviteter inom området.
- ha förmåga att utvärdera komplexa IIT-miljöer och ha en mycket god förmåga att förmedla både kunskap och budskap oavsett mottagare, skriftligt och muntligt.

Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra uppdrag inom området.


   Kompetenskrav:

   • minst av 9 års erfarenhet av IT-drift i större komplexa miljöer
   • djup teknisk kunskap inom datacentermiljö (servrar/lagring/backup), nätverk,
    datakommunikation, brandväggar, företrädesvis inom produkter från HP, Cisco, Netapp
   • mycket god erfarenhet från implementering av system, egenutvecklade eller inköpta, från utveckling/test till produktionssättning
   • god erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag
    •   goda kunskaper och erfarenhet av arbete i regelstyrda verksamheter

   Bör-krav konsult

   - mycket god erfarenhet av att styra i förändring. 
   - mycket god aktuell kunskap inom it-säkerhets- och informationssäkerhetsområdet. 
   - mycket god kunskap kring avrop av kompletterande tjänster till ny teknik inom infrastruktur.

   Uppdragsort: Solna eller Östersund. Det finns möjlighet att arbeta
   på distans. Konsulten ska inställa sig på kontoret enligt överenskommelse med målsättning på 60% omfattning.

   Starten på avtalsperiod är flytande mellan 1 januari - 31 januari 2024 till 31 december 2024. Myndigheten ska ha möjlighet att förlänga avtalet med upp till 12 månader vid ett eller flera tillfällen. Avtalet kan som längst vara giltigt t.o.m. 31 december 2025.
   Avtalsstarten beror på när konsulten godkänns i säkerhetsprövningen.

   Omfattning: 80-100%
   Språk: Svenska

   Vänligen ansök snarast med:

   - Ditt uppdaterade CV

   - Timpris (inkl. omkostnader)

   - Tillgänglighetsdatum

   - En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


   Bild #0 - Wise IT AB
   Bild #1 - Wise IT AB
   Bild #2 - Wise IT AB
   Bild #3 - Wise IT AB

   Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
   © 2014-2023