Apply now
Bakgrundsbild jobb
Menigo logo

Menigo Stockholm Full time

Application Manager

Om jobbet

Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!

Din roll

I rollen som Application Manager Supply Chain & Operations tillhör du vår IT-funktion avdelningen Core Technology. Inom Core Technology arbetar Business Partners och Application Managers för att stötta vår kärnverksamhet som är Försäljning, Inköp och Supply Chain & Operations. Du jobbar i nära samarbete med IT-Business Partner för Supply Chain & Operations och förstås även med verksamheten.

I rollen som Application Manager har du helhetsansvar för att applikationer inom förvaltningsobjektet Supply Chain & Operations har en fungerande drift. Du ansvarar för den operativa IT-leverantörskontakten, underhåll och förvaltning av applikationerna och dess olika miljöer.

I din roll ingår även ansvar att säkerställa livscykelhantering och att relevant testdata finns tillgänglig i testmiljöer samt att du säkerställer genomförande av systemtester och icke-funktionella tester. Du har även ansvar för att systemdokumentation är uppdaterad och tillgänglig.

Du bidrar till att ständigt utveckla arbetssätt och rutiner inom den egna rollen och funktionen.

Vad gör du:

 • Hanterar inkomna ärenden och incidenter rörande applikationer i förvaltningsobjektet
 • Agerar som incident-manager vid prio1- till prio3-incidenter  
 • Ansvarar för Changehantering och changeprocessens efterlevnad inom förvaltningsobjektet
 • Planering och koordinering av pågående IT-aktiviteter
 • Samverkar med leverantörer samt övriga BT-funktioner och projekt
 • Utreder och genomför tekniska förbättringar i och kring ingående system
 • Utvecklar säkerheten kring applikationer i samråd med IT-säkerhetsansvarig
 • Deltar i eller driver problem enligt problem management-processen
 • Driver livscykelhantering av applikationer och deras databaser
 • Deltar i och bidrar med systemspecifik teknisk kompetens i arbetsgrupperna som finns kring ingående applikationer 
 • Driver och medverkar i utveckling och projekt
 • Följer upp avtal och leveranser på operativ nivå gentemot externa leverantörer
 • Utvecklar, skapar och underhåller rutiner och dokumentation för system och arbetssätt

Vem är du:

 • Du är ansvarstagande för de områden du äger.
 • Du fattar snabba, tydliga beslut även om de kan innebära svåra val eller risker.
 • Du tar initiativ, arbetar självständigt och startar och skapar aktivitet inför förändringar i arbetsprocesser.
 • Du skapar lätt goda relationer och kommer bra överens med personer på alla nivåer.
 • Du har förmåga att sätta in din tekniska specialistkompetens i ett större sammanhang.
 • Du kan göra rationella bedömningar utifrån tillgänglig information inom ditt kompetensområde.
 • Du är noggrann och upprätthåller kvalitet med kundbehovet i fokus.
 • Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt och uppnår genomgående projektmål.

Du har:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
 • Eftergymnasial utbildning/ Universitet/Högskola
 • Kunskap och erfarenhet av ERP (gärna Dynamics och/eller ASW) och logistiklösningar såsom WMS och Transportsystem
 • Teknisk kunskap och förståelse för applikations- och integrationslager samt relationer och beroenden till de tekniska komponenterna som server, operativsystem, databas och integrationer med andra system
 • God erfarenhet av att driva och leda uppgifter/initiativ, både själv och tillsammans med andra
 • Kunskap och erfarenhet av ITIL
 • Erfarenhet av operativ leverantörs-styrning för både on premise- och SaaS-lösningar
 • Goda kunskaper av att skriva teknisk dokumentation
 • Erfarenhet av att omvandla styrande regelverk till daglig regelefterlevnad
 • God kunskap i officepaketet O365

Meriterande:

 • Kunskap och erfarenhet som projektledare
 • Kunskap och erfarenhet av Pm3 och/eller andra förvaltningsstyrningsmodeller
 • Vana av att jobba i internationella miljöer
 • Testledning och testgenomförande

Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!

För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.

Om företaget

Menigo är en av Sveriges största matdistributörer och levererar mat, dryck, förbrukningsartiklar, restaurangutrustning och anknutna tjänster till privata och offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi goda och hållbara måltidsupplevelser.

Vi driver ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats och vi har en stark tilltro till att hälsa - såväl fysisk som mental, engagemang och motivation är avgörande för en god arbetsprestation. På Menigo prioriterar vi därför vårt arbete med att främja trygghet, hälsa och välmående, för att bidra till att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet.

Apply now

For this position, the company has chosen to use an external application process. This means that you must apply on their site directly and cannot apply via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2023