Apply now
Bakgrundsbild jobb
Home of Recruitment logo

Home of Recruitment Stockholm Full time

Kompetensförsörjningsstrateg till Ersta diakoni med fokus att rekrytera och attrahera

Kompetensförsörjningsstrateg till Ersta diakoni med fokus att rekrytera och attrahera
Ersta diakoni, vård och omsorg, som det borde vara.

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vårt arbete grundas i vetenskap och utförs med hjärta, vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vårt överskott i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler. Läs gärna mer om Ersta diakoni Här

Vi söker nu en kompetensförsörjningsstrateg med fokus att rekrytera och attrahera.

Har du gedigen erfarenhet av både strategisk och operativ kompetensförsörjning? Har du varit med och lagt grunden för, och byggt hållbar kompetensförsörjning i framkant? Får du ofta höra att du är förtroendeingivande och relationsskapande samt att du får saker att hända?

I så fall kan det vara dig vi söker!

Om rollen:

Då Ersta diakoni befinner sig i ett expansivt skede där kompetensförsörjning är en av nycklarna till framgång, utökas nu HR-teamet med en ny funktion. Ditt huvuduppdrag är ansvara för att utveckla, implementera och samordna strategier och processer för att säkerställa Erstas nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Ditt uppdrag spänner över hela organisationen och det är därför viktigt att du samverkar och skapar förtroendefulla relationer i alla verksamheter.

I denna roll rapporterar du till Ersta diakonis HR-chef, och är en del av HR-avdelningen, som utöver dig består av 3 HR-kollegor med verksamhetsnära uppdrag och 2 HR-kollegor med övergripande uppdrag.

I ditt uppdrag ingår främst att:

  • Utveckla och implementera strategier samt genomföra aktiviteter för att attrahera och rekrytera nya medarbetare till de olika verksamheterna samt fastställa rekryteringsplan.
  • Projektleda aktiviteter och kampanjer som bidrar till kompetensförsörjning samt delta vid event och mässor inom kompetensförsörjningsområdet.
  • Proaktivt bygga relation till kandidater.
  • Knyta samarbeten med externa leverantörer samt till viss del hantera egna rekryteringar då Ersta diakoni är i expansion.
  • Tillsammans med dina kollegor bidra och driva projekt i employer-branding frågor.
  • Ansvara för behovsanalys, inköp samt implementering av system kopplade till kompetensförsörjningsområdet.
  • Utveckla, implementera strategier, processer, strukturer och arbetssätt för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning på både lång och kort sikt till organisationen, samt att följa upp resultat och utfall.
  • Undersöka och fastställa kompetensförsörjningsbehov på lång och kort sikt samt utifrån organisationens behov, sätta strategier för hur detta ska levereras.
  • Omvärldsbevaka med koppling till hela organisationens kompetensbehov på lång och kort sikt.
  • Tillsammans med verksamheten verka för nytänkande initiativ för att behålla och stärka befintliga medarbetare och varumärket Ersta diakonisällskap.

Vem är du och vad har du med dig?

För att lyckas och trivas i rollen vill vi att du har tidigare erfarenhet av liknande roll i personalintensiv organisation. Troligen har du varit en del av, eller ansvarig för, att bygga upp en hållbar kompetensförsörjning, både strategiskt och operativt och lyckats väl. Du har erfarenhet av projektledning inom området och vet hur du får med dig organisationen. Du är van att analysera, förstå komplexa strukturer, se det viktiga, sätta strategier och planer samt genomföra.

För att förstå verksamheten och dess utmaningar behöver du vara både analytisk och nyfiken. Du visar vägen och tar initiativ till olika aktiviteter som driver kompetensförsörjningen i rätt riktning beroende på verksamhet. Eftersom du kommer att ha hög påverkansgrad i organisationen ser vi att du har naturlig fallenhet för att driva och påverka samt få genomslag för dina förslag och initiativ. Vi vill att du har en för rollen relevant akademisk utbildning.

Mer om rekryteringen!

Vi på HOME of Recruitment har förmånen att få hjälpa Ersta Diakoni med rekryteringen. Sök tjänsten så fort som möjligt, men senast den 4 juni. För att söka behöver du endast fylla i några frågor samt bifoga din LinkedIn-profil alternativt CV. Vi önskar inte personligt brev. Vi jobbar kompetensbaserat och i processen ingår tester, intervjuer och referenstagning. Vi påbörjar urvalet efter den 4 juni och processen beräknas vara klar i början av juli. För oss är det viktigt att du får den information du behöver för att fatta ditt beslut, och därför ägnas en del av intervjuerna till att säkerställa att du får det underlag du behöver.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Petra Sedlinger petra.sedlinger@homeofr.se 0708-303696 eller Gabriella Huss gabriella.huss@homeofr.se 0708-8685845

Om företaget

Vår vision är fler rättvisa och träffsäkra rekryteringar. För alla som söker jobb, för alla som rekryterar och för samhället i stort. Träffsäkra rekryteringar ger lönsammare företag, minskar diskrimineringen och ökar mångfalden på arbetsmarknaden. Dessutom bidrar bra rekryteringsprocesser till positiva kandidatupplevelser och ger många fler människor chansen att vara ”rätt person på rätt plats”​.

Apply now

For this position, the company has chosen to use an external application process. This means that you must apply on their site directly and cannot apply via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2023