CoreChange logo

CoreChange Stockholm Full time

VD till nytt bolag inom Embedded

This job is inactive and can no longer be searched.

Om jobbet


Bolaget:

CoreChange är ett IT-konsultföretag som brinner för förändring! Vi grundades 2013 med visionen att bli en betydande leverantör för våra prioriterade kunder med en internationell touch. Vi räknar med att leva vår vision innan 2025. Vi har kommit en bra bit på vägen och omsätter idag runt 200 MSEK på årsbasis och har kontor i Stockholm och Göteborg.

Övergripande mål:

Genom ett tryggt och aktivt ledarskap bygga ett specialistbolag inom erbjudandeområdet Embedded och bidra till att nå CoreChange Group’s långsiktiga mål.

Rapporterar till: Koncern VD

Arbetsuppgifter:

 • Leda, styra och utveckla bolaget mot de långsiktiga målen och affärsplanen
 • Bygga en hållbar och attraktiv kultur inom bolaget i enlighet med CoreChange´s värderingar
 • Rekrytera och affärsutveckla inom området
 • Ansvara för att göra och exekvera på affärsplanen och dess mål
 • Ansvara för bolagets resultat och balansräkning
 • Bygga och löpande vidareutveckla Embedded erbjudandet
 • Ingå i koncernledningen

Förväntningar:

 • Ansvara för att bygga ett specialistkonsultbolag inom CoreChange-koncernen inom Embedded
 • Lägga en stor del av sin tid till affärsutveckling av bolaget
 • Bygga och vidare utveckla vår kultur såväl inom bolaget men även över hela koncernen.
 • Bidra till att koncernen når sina strategiska mål.
 • Ansvara för den löpande verksamheten inom bolaget
 • Leda, stödja och coacha medarbetarna och i förekommande fall teamledare så de utvecklas väl
 • Ansvara för övergripande beläggning inom bolaget
 • Leva och vidareutveckla vår kultur och våra värderingar såväl inom bolaget som koncernen.

Din bakgrund:

 • Relevant högskoleutbildning
 • Minst 5 års erfarenhet inom området Embedded
 • Erfarenhet att leda team på konsultbolag eller motsvarande
 • Vilja att lyckas och att hjälpa andra att lyckas
 • Erfarenhet från kundprojekt på lokalmarknaden

Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Pia Melin via mail pia.melin@rubytuesdayc.com

Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande. Senaste ansökningsdag är 30 april 2022.

Besök oss gärna på www.corechange.se

 


 • Advantage: Utbildningsbudget Utbildningsbudget
 • Advantage: Sjukförsäkring Sjukförsäkring
 • Advantage: Centralt kontor Centralt kontor
 • Advantage: Attraktiv bonusmodell Attraktiv bonusmodell
 • Advantage: Ny teknik Ny teknik
 • Advantage: Utökat stöd vid föräldraledighet Utökat stöd vid föräldraledighet
Om företaget

CoreChange är ett IT- och managementkonsultföretag som brinner för förändring! Vi grundades 2013 med visionen att bli en betydande leverantör för prioriterade kunder på den nordiska marknaden. Vi räknar med att leva vår vision innan 2020. Vi har kommit en bra bit på vägen och omsätter idag runt 150 MSEK på årsbasis och har kontor i Stockholm och Göteborg

Bild #0 - CoreChange
Bild #1 - CoreChange
Bild #2 - CoreChange
Bild #3 - CoreChange

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2023