company coverphoto

Systemarkitekt

Acando - Stockholm - Full time

This job is not active and cannot be applied to. Do you want us to let you know if anything similar becomes available?

Yes, I accept Uptrails Terms of Service and Privacy Policy
How it works icon

Answer questions

The interview starts when applying - no CV or cover letter required.

How it works icon

100% insight

Receive statistics about all applicants - competence, status and the amount of applications.

Kom och jobba med oss!

Här är det högt i tak och det finns alltid utrymme för att fånga upp och lyfta initiativ och nya idéer. Här blir du en del av en familjär och dynamisk atmosfär där du får stort utrymme att utvecklas och vara med och påverka.

company coverphoto

Om denna position

Du är en driven, kunskapssökande och engagerad senior utvecklare alt. systemarkitekt, med ett antal år som utvecklare i botten. Du stöttar de som behöver och tar hjälp när du behöver. Din målsättning är alltid säkra att det är den bästa lösningen som levereras, givet rådande förutsättningar.

För att lyckas i rollen tror vi att du:

  • Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
  • Är bekväm med att röra dig i tekniska miljöer såsom Episerver CMS/Commerce och/eller andra CMS och e-handelsplattformar med en god förståelse för Azure och andra molnbaserade lösningar.
  • Erfarenhet av inRiver eller andra PIM-system, har byggt lösningar med sök- och rekommendationsmotorer som ex. eSales/Apptus och har goda kunskaper kring integrationer.
  • Har arbetat med att integrera mot etablerade affärssystem, betal- och fraktlösningar. Azure Service Fabric är din hemmaplan.
  • Du har varit med i flera utvecklingsprojekt av mer omfattande karaktär, även inom e-handel.
  • Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, i tvärfunktionella team, där öppenhet och kunskapsdelning är en del av vardagen. Du har erfarenhet av att arbeta i agil utvecklingsmetodik och känner väl till dess fördelar och fallgropar.
  • Du är van att leda andra utvecklare, ta fram tekniska lösningsförslag och arbeta nära produktägare, beställare och andra kravställare.
company coverphoto
Job perk:  Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter

Job perk: Duktiga och roliga kollegor

Duktiga och roliga kollegor

Job perk: Eget ansvar

Eget ansvar

Job perk: Arbete i team

Arbete i team

Job perk: Centralt kontor

Centralt kontor

Om Acando

På Acando är våra medarbetare vår framgång, och vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren inom konsultbranschen. Vi erbjuder personlig och yrkesmässig utveckling i form av Acando Academy - mentorskapsprogram och utbildningar inom ledarskap, konsultverktyg så väl som det senaste inom våra fokusområden.

Vår företagskultur präglas av uppmuntran, samarbete och medmänsklighet. Det är högt i tak och finns alltid utrymme för att fånga upp och lyfta initiativ och nya idéer. Vi tror på att mångfald gör oss mer effektiva och kreativa och arbetar aktivt med frågan, varje dag.

På Acando blir du en del av en familjär och dynamisk atmosfär, och du får tillgång till ett unikt nätverk av erfarna kollegor – och naturligtvis spännande uppdrag och kunder.

company coverphoto