•  
Vi förenklar arbetslivet!

Stratsys AB grundades år 2000 av studiekamraterna Magnus Pernvik och Henrik Lepasoon, verksamma som vVD och VD i bolaget. Idag är Stratsys marknadsledande inom molntjänster för effektiv planering, genomförande och uppföljning i organisationer. Produkterna utvecklas av Stratsys utvecklingsteam och möjliggör för organisationer att synliggöra interna mål och strategier. Stratsys konsulter hjälper kunderna att implementera produkterna i organisationen på bästa sätt utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Stratsys hjälper idag drygt 120 kommuner, ett 40-tal myndigheter och små och stora företag, i en variation av branscher, att förenkla och effektivisera sin verksamhetsstyrning för att snabbare nå sina mål.