•  

Tyvärr har SKL Fastigheter och Service AB inga lediga tjänster just nu på Uptrail

Passar vi dig?

SKL Fastigheter och Service är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

I uppdraget ingår att ansvara för SKL's interna service så som växel/reception, expedition, fastighetsdrift och Servicecenter. Verksamheten består också av drift av SKL's interna konferensvåning, AV-teknik, mobil- och IT-support åt SKL och dess övriga dotterbolag samt kurs- och konferensservice genom de olika affärsområdena Slussgården, Tolvan, Digitalsupport samt Konstella. All personal är anställd i moderbolaget SKL Fastigheter och Service AB.

Att arbeta på SKL Fastigheter och Service AB innebär att jobba i en spännande miljö där det händer saker hela tiden. Det innebär möten med många olika sorters människor där ingen dag är den andra lik. SKL FS står med ena foten i en politiskt styrd organisation där våra tjänster får hjulen att snurra och med andra foten i den kommersiella fastighetsvärlden och erbjuder attraktiva kontor och service som gör livet på kontoret enklare för hyresgästerna. Läs gärna mer på www.sklfs.se