Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Konsultuppdrag - System Engineer (Infrastructure & Operations)

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Till vår kund inom försäkringsbranschen söker vi en konsult till uppdraget nedan:

Uppdragsbeskrivning:

Sektionen Infrastructure & Operations på IT-avdelningen ansvarar för grundläggande infrastrukturleveranser till övriga IT. Primärt realiseras detta genom avtalade leveranser från sourcingpartners.

Teamet Cloud & Container ansvarar containerplattformen Red Hat OpenShift.

Kompetenskrav:

  • Ha djup teknisk kompetens och erfarenhet om OpenShift
  • Utgöra expertstöd i tekniska frågor rörande OpenShift.
  • Agera mentor och bidra i kompetenshöjningen av kundens personal.
  • Samverka kring, och förbättra, operationsprocesser för OpenShift.
  • Genomlysa och komma med förbättringsförslag kring kundens OpenShift-plattform.
  • Rådge kring, och etablera best practices
  • Ha erfarenhet av, och förmåga att, samverka med applikationsutvecklarteam och stötta dem i processer, driftsättning på, och migrering till OpenShift. 

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet – mycket stor 

Nivå 5

Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet – (som 4) Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
Självständighet – mycket stor

 

Startdatum: 2021-08-30

Avslut: 21-12-31

Plats: Stockholm

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Bild #3 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022