Länsförsäkringar AB logo

Länsförsäkringar AB Stockholm Heltid

Projektledare för en spännande förändringsresa

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Projektledare för en spännande förändringsresa

Vill du vara med på en spännande förändringsresa på Länsförsäkringar AB? Din professionalitet och ditt stora engagemang som projektledare, där du levererar projekt på tid, budget och leveransomfattning, skapar förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att stärka sin konkurrenskraft på sakförsäkringsmarknaden och öka värdet för kunderna. Rekryteringen är en satsning för att ytterligare stärka teamet med spetspetskompetens inom sakförsäkring och projektledning. Bli en del av Länsförsäkringar - en unik arbetsgivare.

Om denna position

I rollen som projektledare inom sakförsäkring designar du din projektorganisation, driver och följer upp ditt projekt enligt bolagets utvecklingsprocess. Med öppenhet och affärsmässighet uppdaterar och samverkar du med intressenter såsom styrgrupp, produktspecialister och referenspersoner från länsförsäkringsbolagen.

Du arbetar i en grupp av ett tjugotal erfarna projektledare och gruppen ansvarar för projektportföljstyrning, det vill säga, säkerställa leverans av projekt, tidplan och budget. Projekten och ditt arbete är varierande och där du verkar med ett kund- och affärsperspektiv vilket leder utvecklingen av produkter, tjänster och funktioner. I rollen rapporterar du till chefen för utveckling inom sakförsäkring. Projektledarrollen ger dig möjlighet att arbeta brett inom länsförsäkringsgruppen och utvecklingsmöjligheterna för rätt person är stora inom företaget.

VEM ÄR DU?

Du har erfarenhet av att, i en komplex miljö, driva större projekt eller program, vilket innebär planering, etablering, kravställning samt införande i verksamhet och IT-utveckling. Du använder gärna en projektledningsmetod för att genomföra förändringen. Du har tidigare erfarenhet från försäkringsområdet, kunskap inom sakförsäkring eller erfarenhet av att utveckla sakförsäkringsprodukter är starkt meriterande.

Intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jessica Jewrém, jessica.jewrem@sigma.se eller Jenny Holmberg, jenny.holmberg@sigma.se.

  • Förmån:  Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Företagshälsovård Företagshälsovård
  • Förmån: Samhällsansvar Samhällsansvar
Länsförsäkringar AB

Utvecklingsverksamheten tillhör Sakförsäkringsservice inom Länsförsäkringar AB och avdelningens uppgift är att leda den gemensamma utvecklingen av produkter, koncept, processer, verktyg och system för sakförsäkringsmarknaden.

Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR - EN UNIK ARBETSGIVARE

Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag

http://www.lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/lansforsakringar-ab/

Bild #0 - Länsförsäkringar AB
Bild #1 - Länsförsäkringar AB
Bild #2 - Länsförsäkringar AB
Bild #3 - Länsförsäkringar AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022