SKL Fastigheter och Service AB logo

SKL Fastigheter och Service AB Stockholm Heltid

IT- och affärsområdeschef Digitalsupport SKL Fastigheter och Service

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

IT- och affärsområdeschef Digitalsupport

Vill du leda och vidareutveckla affärsområdet Digitalsupport som arbetar med IT-support och film inom fastighetsvärlden? Då är detta något för dig.

Som IT-chef/ Affärsområdeschef Digitalsupport rapporterar du till VD för SKL Fastigheter och Service. Du sitter med i ledningsgruppen och utvecklar bolaget tillsammans med dina ledarkollegor.

SKL Fastigheter och Service AB är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

Din vardag

I din roll leder du gruppen Digitalsupport som i dagsläget består av 6 medarbetare. Gruppen är fördelad på en IT-support och en grupp som arbetar med filmproduktion för SKL. Filmstudion är en av Sveriges mest moderna för ett icke-mediabolag. Rollen är både operativ och strategisk.

I din roll har du stor egen påverkan och frihet inom området. Ditt arbete är främst att ansvara för leverans av IT-support och filmproduktion, ansvara för systemförvaltningen och ledarskap-/ledningsgruppsarbete.

Du är personal- och leveransansvarig för gruppen IT support och filmproduktion. Din uppgift är här att efter behov stötta den dagliga driften, tillsammans med gruppen utveckla processer och rutiner och coacha gruppen framåt. Du är ansvarig för leveransen och vidareutveckling av tjänsten. Du kommer även agera rådgivare i olika IT-frågor.

Du är ansvarig för förvaltningsmodellen (delar av Pm3 tillämpas) av interna applikationer och behöver vara intresserad av att hjälpa till i frågor kring system och integrationer (mot Visma). Du är i din roll även ofta ansvarig mot leverantörerna av systemen och behöver kunna ställa krav och göra rimlighetsbedömningar tillsammans med verksamheten/kunden.

Förväntningarna på dig som medlem i ledningsgruppen är stora och du erbjuds här möjlighet att vara med i arbetet inom övriga affärsområden för SKL FS där du bidrar i form av idéer och kunskap du har med dig. Du rapporterar till VD för SKL Fastighet och Service.

  • Förmån: Centralt kontor Centralt kontor
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidrag
  • Förmån: Fast lön Fast lön
Passar vi dig?

SKL Fastigheter och Service är ett helägt dotterbolag till SKL Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Verksamheten drivs på strikt affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhanda kontorsnära service i egen regi.

I uppdraget ingår att ansvara för SKL's interna service så som växel/reception, expedition, fastighetsdrift och Servicecenter. Verksamheten består också av drift av SKL's interna konferensvåning, AV-teknik, mobil- och IT-support åt SKL och dess övriga dotterbolag samt kurs- och konferensservice genom de olika affärsområdena Slussgården, Tolvan, Digitalsupport samt Konstella. All personal är anställd i moderbolaget SKL Fastigheter och Service AB.

Att arbeta på SKL Fastigheter och Service AB innebär att jobba i en spännande miljö där det händer saker hela tiden. Det innebär möten med många olika sorters människor där ingen dag är den andra lik. SKL FS står med ena foten i en politiskt styrd organisation där våra tjänster får hjulen att snurra och med andra foten i den kommersiella fastighetsvärlden och erbjuder attraktiva kontor och service som gör livet på kontoret enklare för hyresgästerna. Läs gärna mer på www.sklfs.se

Bild #0 - SKL Fastigheter och Service AB
Bild #1 - SKL Fastigheter och Service AB
Bild #2 - SKL Fastigheter och Service AB

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022