PCG Solutions logo

PCG Solutions Uppsala Heltid

C# Developer

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

PCG Solutions söker nu en C#-utvecklare som ska stärka det befintliga utvecklingsteamet inför lanseringen av nästa generation av deras produkt Viedoc 4. (www.viedoc.com)

Din roll

Implementera krav, programmering, systemering, design Implementera funktionella såväl som icke funktionella krav Unit testa allt du implementerar

Du jobbar i ett tvärfunktionellt scrumteam och programmerar både frontend och backend.

Du har ett speciellt intresse för service orienterad arkitektur (SOA) och tänker på att hela tiden konvergera produkten mot överenskomna arkitektoniska riktlinjer.

Arbetsuppgifter

  • Analysera krav, estimera arbetsinsatsen
  • Säkerställa att kraven som implementeras kan testas under produktionsliknande förhållanden.
  • Systemera/designa lösningar
  • Automatisera kontinuerliga byggen
  • Uppdatera systemdokumentation att reflektera de krav du implementerat
  • Rätta buggar och ta ansvar för 3rd line support vid behov

Leverabler: Programkod som fungerar i målmiljön för att realisera vår tjänsteleverans (SaaS)

Ansvar Du kommer ta ansvar för kvalitet på levererad mjukvara Du kommer ansvara för vad som levereras vid sprintens slut (relativt sprint commit)

Tekniker/verktyg/principer vi använder: - C# - .NET - ASP .NET - JQuery - Knockout.js - Javascript - MVC - SOA - MySQL - ORM - MSTFS

Screening by Uptrail Consulting

Om företaget

PCG Solutions AB, som ingår i koncernen Pharma Consulting Group - grundad 2003, utvecklar och marknadsför webbaserade mjukvarulösningar för kliniska prövningar och patientregister inom konceptet Software-as-a- Service. Bolagets produkter har hittills använts i över 400 kliniska studier i 56 länder med över 150 000 patienter. Nästa generation av produktplattformen, Viedoc 4 - som ger industrin unika och nya moderna lösningar, skall inom kort introduceras på marknaden.

Utvecklingen bedrivs från huvudkontoret i Uppsala, men har även ett kontor i Tokyo för marknadssupport och säljstöd till kunder i Asien. PCG Solutions präglas av ett innovativt arbetssätt där kreativitet och nytänkande är grundpelarna i utvecklingsarbetet. Bolaget har gedigen erfarenhet och kompetens och en stark förankring på marknaden, och står inför en global expansion i samband med lansering av Viedoc 4.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022