Ansök nu
Bakgrundsbild jobb
Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Projektledare - Identity & Access management

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

För vår kunds räkning söker vi just nu efter en Projektledare till vår kund i Stockholm. 
Kunden ska ha en effektiv identitetshantering som uppfyller regulatoriska krav och minimerar risknivåer genom att se till att rätt person har rätt behörighet av rätt anledning vid rätt tillfälle.

De ska ha standardiserade förmågor för autentisering och auktorisation så att våra system kan säkerställa att kraven på informationssäkerhet uppfylls. Åtkomsthantering ska kunna ske flexibelt, effektivt, säkert och med låg risk.

Genom att införa rollbaserade behörigheter minskar de mängden beställningar, förenklar administration och säkerställer enhetlig behörighetstilldelning. Dessutom genom att öka automatiseringsgraden i processerna för behörighetsadministration höjer de kvaliteten och frigör arbetstid.

För att kunna göra detta behöver de:

Fas 1

Sammanställa nuvarande styrande dokument & tidigare roadmaps inom området till en grundläggande kravställning. Detta ska även innehålla en plan för att åtgärda dessa internrevisionsanmärkningar inom området:

 • Kunden har tagit fram en process och säkerställer systemfunktionalitet för att stödja dualitetsprincipen
 • Processimplementation av kontroll som säkerställer periodisk behörighetskontroll av dualitetsprincipen
 • Processimplementation av periodisk behörighetskontroll av behörighetsroller
 • Kriterier för godkännande av ny behörighet tillgodoses som en del av uppsättande av grundläggande standard inom området
 • Processimplementation av kontroll som säkerställer att behörigheter ses över vid byte av tjänst.
 • Processimplementation av kontroll som säkerställer användarkonton på applikationsnivå inaktiveras inom lämplig tid.
 • Utifrån denna kravställning utarbeta standarder och processer för hur RBAC ska sättas upp, vilken information som ska finnas med, vilka delar av organisation och roller som ansvarar för- och ska göra vad för att säkra en gemensam standard.
 • Lösning för automatisering av periodiska behörighetskontroller i nytt systemstöd införd

Fas 2

 • PoC på utvalt/utvalda system för att praktiskt testa genomförbarhet av ovan punkter.

Fas 3

 • Skapa epic(s) för implementation av ovan nämnda processer och standarder på kundens system


Kompetenskrav:

 • Konsulten ska ha God kunskap och erfarenhet om identitets- & behörighetshantering i en reglerad bransch. 
 • Vara strukturerad och noggrann 
 • Kunna omsätta ett komplext och verksamhetsöverskridande område till en gemensam och konkret plan.

Omfattning: 100%

Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT
Ansök nu

För denna tjänst har företaget valt att använda en extern ansökningsprocess. Det betyder att du måste göra ansökan på deras sajt direkt och inte kan söka via Uptrail.

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022