Wise IT logo

Wise IT Stockholm Heltid

Agil Coach/Scrum Master

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Uppdragsbeskrivning:

  • Möjliggöra och bidra till mål genom att rådge, coacha och utbilda teammedlemmar och intressenter för effektivt flöde och leveransförmåga.
  • Säkerställa och möjliggöra att agila värderingar, principer och metodstöd förstås, praktiseras och förbättras på teamnivå
  • Hanterar och optimera flödet av värde på teamnivå med hjälp av olika verktyg som utgår från Lean/Agila principer.
  • Ta fram och följa upp relevanta mätetal på teamnivå.
  • Bidrar med kompetenshöjande aktiviteter för Scrum Masters i verktyg, mindset och metodik kopplat mot Lean/Agila principer

  

Nivå 3
Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet – kan arbeta självständigt

Alternativt 

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

 

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022