Wise IT logo

Wise IT Malmö Heltid

Cyber Security Advisor till KPMG

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Om jobbet

Förstår du den verkliga vikten och värdet av informationssäkerhet? Brinner du för IT och informationssäkerhet och vill ta en rådgivande konsultroll inom styrning och ledning? Har du erfarenhet av kartläggning, utvärdering och uppföljning av säkerhetsarbete? I synnerhet ISO 27K serien? Har du dessutom ett brinnande intresse för att utveckla säkerhetsarbete och driva utveckling inom området så kan du vara vår nya kollega inom cyber security på KPMG.

DIN VARDAG

Som Cyber Security Advisor blir du en del av KPMGs advisoryavdelning som ligger i framkant inom digital rådgivning och expertis med fokus på organisationers komplexa IT och affärsmiljöer. Ditt fokus kommer vara den organisatoriska delen inom informationssäkerhet- styrning och ledningssystem.

Du kommer arbeta med våra kunders säkerhetsstrategi, roller och ansvarsfördelning. Bygga och införa ledningssystem för informationssäkerhet baserat på 27K serien. Skapa struktur för informationsklassificering, riskhantering och kontinuitetshantering. Kravställa mot intern och extern IT och vara rådgivare avseende affärsnytta och informationssäkerhet på ledningsnivå. I denna roll arbetar du i team med experter, nära eller hos kunderna. Du har en bred roll i projekten och verkar både konsultativt och rådgivande.

Som Cyber Security Advisor kommer du både kravställa och granska organisationen men även leverantörer. Du bidrar till att skapa strukturkapital för informationsklassificering, riskhantering och kontinuitetshantering. Arbetet involverar också frågor som rör lagstiftning, säkerhetsförordningen och säkerhetsskyddslagen samt NIS-direktivet.

Ditt huvudfokus i denna roll är framförallt styrning och ledning. Rollen är bred och du kommer växla mellan olika uppgifter och projekt men dina primära uppgifter rör rådgivning och konsultation såsom:

  • Våra kunders säkerhetsstrategi, från skapande av kravställning och arkitektur till ansvarsfördelning, roller och uppföljning.
  • Ur ett informationssäkerhetsperspektiv granska befintlig mognadsnivå och ta rollen som rådgivare. Du arbetar i team och KPMG har utmärkta verktyg och processer för genomförande av arbetet med kvalitativa rapporteringsverktyg. Du kommer vara den som beskriver affärsnyttan med informationssäkerhet för våra kunders ledning.
  • Skapa och införa ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO 27K serien.
  • Granska och kravställa mot interna och externa aktörer.
  • Skapa strukturkapital för informationsklassificering, riskhantering och kontinuitetshantering.

Arbete med säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och NIS-direktivet med tillhörande lagstiftning kommer vara en del av din vardag samt utvärdering av hur befintlig hantering av gällande interna styrdokument efterlever relevant lagstiftning. Du kommer arbeta tätt med KPMGs globala cyber security nätverk med närmare 3000 kollegor över hela världen.

VEM ÄR DU?

Vi söker dig som drivs av att hjälpa företag och myndigheter att balansera sin säkerhetsstrategi så att nivån mellan strategi och operation ligger i linje med krav och riskaptit. Du vill omvandla strategisk säkerhet till verkligt skydd mot dagens IT och informationssäkerhetshot. Du brinner för informationssäkerhet och IT och har ett genuint intresse av att lära dig mer. Som konsult och rådgivare är du självgående och van att både leda och vara del i större säkerhetsuppdrag. På KPMG arbetar vi i team och delar med oss av kunskaper och erfarenheter i samma utsträckning som vi tar hjälp av varandra. Att träna och utbilda kollegor är lika självklart som att möta kunder och anpassa information och rapporter utifrån mottagaren. Detta kommer du göra både muntligt och skriftligt såväl på svenska som engelska. Vi är noggranna och strukturerade lagspelare på en internationell marknad, att arbeta mot uppsatta mål och löpande analysera och presentera resultat för både icke tekniker och tekniker är för dig en naturlig del av vardagen.  

Vi ser att du har övergripande kunskaper inom informationssäkerhet, internkontroll och regelefterlevnad. Därutöver tror vi att du har djupare erfarenhet av:

  • Arbete med ISO 27K serien
  • Arbete med kartläggning av befintlig mognad från ett säkerhetsperspektiv och identifiering av förbättringsområden.
  • Uppföljning och kontroll av internt och externt informationssäkerhetsarbete.
  • Att ha arbetat med implementering av styrdokument samt utvärdering av befintliga.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise IT. Vill du veta mer, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexander Lindgren på mobilnummer 0760 00 18 26 (GDPR förhindrar oss att ta emot ansökningar via mail).

PASSAR VI DIG?

KPMG är på en spännande transformationsresa. Vi arbetar nära våra kunder för att genom inspiration och förtroende skapa varaktig förändring. Vi är lagspelare i en internationell miljö och angelägna om att ständigt utvecklas tillsammans. Som ett ledande serviceföretag vet vi att vår styrka kommer från våra samlade erfarenheter och bakgrunder, vi har en inkluderande miljö och kultur med gott om utrymme att ta för sig. På KPMG är teamet viktigt och det är teamet som arbetar med våra kunder.

Inom Cyber Security är vi mer än 3 000 säkerhetsspecialister världen över, vår närvaro i mer än 150 länder med över 200 000 medarbetare gör oss till ett av världens ledande kunskapsföretag. I Sverige har vi kontor på flera orter och är drygt 1500 konsulter och rådgivare som dagligen utvecklar företag och myndigheter.

 

 

Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022