Karolinska Universitetssjukhuset logo

Karolinska Universitetssjukhuset Solna Full time

Utbildningsledare till Intensivvård Solna

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet
Utbildningsledare till Intensivvård Solna

Ort:
Solna
Omfattning:
Heltid
Organisation:
Karolinska Universitetssjukhuset
Sista ansökningsdag:
7 april 2024
Ansök(Extern länk)

Ta steget in i framtiden för intensivvård! Som utbildningsledare på PMI får du möjligheten att forma morgondagens vård genom att kombinera din expertis som specialistsjuksköterska med en passion för pedagogik. Anslut dig till vårt dedikerade team och bidra till en stark lärandemiljö på CIVA/NIVA i Solna!

Du erbjuds

 • möjlighet att utveckla både din kliniska excellens och dig själv som pedagog
 • goda möjlighet att utforma och utveckla uppdraget utifrån dina kunskaper och erfarenheter
 • arbeta med högkvalitativ och innovativ vård, och bli en del av ett team där vi värdesätter din kunskap
 • individuell kompetensutveckling
 • upp till 5000 kr i friskvårdsbidrag, alternativt friskvårdstimme med 3500 kr i friskvårdsbidrag

Du kommer självklart även att erbjudas de erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder! Läs mer om villkor och erbjudanden här.

Om tjänsten

Som Utbildningsledare på intensivvården i Solna kommer kombinationen av att arbeta med utbildningsuppdraget och patientnära vård som intensivvårdssjuksköterska ge dig goda möjligheter att utveckla både din kliniska excellens och dig själv som pedagog. Du ingår i en Utbildningsledargrupp med ca 14 utbildningsledare på PMI. Du ansvarar tillsammans med två andra utbildningsledare, på CIVA/NIVA för att skapa en lärande miljö i vården. Uppdraget innebär också ett tätt samarbete med omvårdnadschefer, biträdande universitetssjuksköterskor på CIVA/NIVA. Goda möjlighet finns för dig att utforma och utveckla uppdraget utifrån dina specifika kunskaper och erfarenheter.
Du kommer att få jobba med avancerad, högkvalitativ och innovativ vård, och bli en del av ett team där vi värdesätter din kunskap och ger dig möjlighet för individuell kompetensutveckling.

Uppdraget som utbildningsledare består av att vara pedagogisk coach, handleda och undervisa våra medarbetare. Du fungerar som en brygga för att integrera utbildning och livslångt lärande i vården genom att utveckla en pedagogisk miljö som främjar lärande och utveckling inom intensivvården.
Planering av utbildnings- och fortbildningsaktiviteter sker tillsammans med omvårdnadschefer och övriga utbildningsledarkollegor.

Uppdraget som utbildningsledare omfattar huvudsakligen att:

 • Driva arbetet med utbildning/fortbildning utifrån verksamhetens behov
 • Driva utbildningstillfällen för personal och studenter
 • Utveckla pedagogiska miljöer, följa upp och redovisa resultat
 • Medverka för utveckling, utformning och genomförande av introduktions- och fortbildningsprogram
 • Följa aktuell forskning inom området pedagogik och arbeta för att implementera en lärande organisation utifrån en personcentrerad och säker omvårdnad
 • Verka som expertsjuksköterska inom pedagogik i det patientnära arbetet

Du arbetar också 50% som intensivvårdssjuksköterska på CIVA/NIVA i Solna

Som utbildningsledare är du väl insatt i begreppet universitetssjukvård och arbetar med att förena vård, forskning och utbildning vilket ger ett helhetsperspektiv på verksamheten.

Vi söker dig som

 • är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
 • planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
 • har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Kvalifikationer

Krav:

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård
 • Magisterexamen
 • Handledarutbildning minst 7,5 hp
 • Flera års erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska

Meriterande:

 • Masterexamen
 • Fördjupade meriter inom pedagogik och handledning
 • Tidigare erfarenhet av utbildningsansvar
 • Kompetens inom digitalt lärandet
 • Fördjupade kunskaper i patientsäkerhet


Välkommen till oss!

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Hos oss är patienten alltid i fokus. Vi ger kvalitativ och säker vård, med bästa expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad ser vi till att våra patienter får ett personligt bemötande och vi omsätter forskning, utbildning och utveckling till vården.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024