Stockholms läns sjukvårdsområde logo

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholm Full time

Apotekare fortbildning och kvalitetsarbete, Akademiskt primärvårdscentrum

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Beskrivning

Enheten Kvalitetsstöd och fortbildning verkar för att sprida bästa tillgängliga medicinska kunskap och medverka i regionövergripande utvecklings- och förbättringsarbete. Vi erbjuder primärvårdens alla professioner olika sorters stöd och aktiviteter i syfte att kommunicera evidensbaserade behandlingsriktlinjer och läkemedelskunskap för att åtgärda kvalitetsbrister inom definierade områden. Exempel på arbetsuppgifter är: uppsökande verksamhetsbesök kring läkemedelsförskrivning, kvalitetsdata, årliga kvalitetskonferenser, konkreta verktyg och skräddarsydd fortbildning.

Vi söker nu en apotekare till vårt Informationsapotekarteam för att arbeta med fortbildning och kvalitetsdialoger riktade till läkare och sjuksköterskor på Stockholms vårdcentraler.

Arbetsuppgifter

Som informationsapotekare kommer du att:

  • arbeta i nära relation med läkare, sjuksköterskor, apotekare och annan personal som hanterar läkemedel
  • medverka vid analys av statistik, produktion och uppföljning av fortbildning
  • kommunicera evidensbaserad läkemedelskunskap med syfte att åtgärda kvalitetsbrister inom läkemedelsområdet
  • delta i läkemedelskommitténs expertråds kontinuerliga processer
  • arbeta inom områden där din kompetens inom farmaci, kvalitetsarbete, projektledning och upphandlingsarbete värdesätts

Kvalifikationer

Högskoleutbildning, leg apotekare med pedagogisk erfarenhet. Tidigare erfarenhet från läkemedelskommittéarbete och/eller fortbildning av läkare och sjuksköterskor samt upphandlingsarbete är meriterande, liksom erfarenhet av statistikarbete och analys av medicinska data.

Du är utåtriktad, självständig och har lätt för att ta kontakt med nya människor. Det är viktigt att du behärskar såväl svenska som engelska flytande i både tal som skrift och har förmågan att ta in övergripande slutsatser i vetenskapliga dokument. Du bör ha tidigare erfarenhet av framtagning av fortbildningsmaterial, behärska hela Officepaketet och även ha en god stilistisk förmåga. Då tjänsten ställer höga krav på uppdaterade kunskaper och färdigheter ges goda möjligheter till egen kompetensutveckling.

Villkor

Ansökningarna kommer beredas fortlöpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Om företaget

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024