Stockholms läns sjukvårdsområde logo

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholm Full time

Sjuksköterska till beroendemottagning för kvinnor, EWA-mottagningen

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet
Sjuksköterska till beroendemottagning för kvinnor, EWA-mottagningen

Ort:
Stockholm
Omfattning:
Heltid
Organisation:
Stockholms läns sjukvårdsområde
Sista ansökningsdag:
12 juni 2024
Ansök(Extern länk)

Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en universitetsklinik som bedriver forskning och utbildning.

Vi behöver stärka upp vårt vårt team av sjuksköterskor, och söker dig med erfarenhet av, men framför allt en stor nyfikenhet på vår patientgrupp.

Vår mottagning
Vi är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till kvinnor med alkoholbrukssyndrom. En majoritet av de vi möter har också annan psykiatrisk samsjuklighet. Vanliga tillstånd utöver alkoholberoende är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressionstillstånd och neuropsykiatriska diagnoser.

Vi är ett stabilt team av läkare, behandlare, psykologer och sjuksköterskor som tillsammans har både lång och bred kompetens. Vårt arbete präglas av en stark samsyn kring vikten av personcentrerad och evidensbaserad vård utifrån den enskilda patientens föränderliga behov. Vi längtar efter en kollega som vill bidra med ytterligare erfarenheter för att fortsätta förbättra omhändertagandet av vår patientgrupp.

Vi lägger stor vikt vid teamarbete och har flera tydliga forum för detta, såsom behandlingskonferenser för patientärenden, handledning samt gemensam reflektionstid där vi gemensamt kunskapsfördjupar oss i för mottagningen viktiga ämnen (under våren har vi fokuserat på ätstörning som också är en förekommande samsjuklighet hos våra patienter).

Personliga egenskaper/kompetenser
För att trivas på vår mottagning behöver du ha en vana och en vilja att arbeta självständigt i komplexa patientmöten. Samtidigt behöver du tycka teamets roll är viktigt och känna dig trygg i att be om stöd.

Du behöver ha erfarenhet av att träffa patienter med beroendesjukdom och/eller andra mer komplexa psykiatriska tillstånd, där kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder vid alkoholberoende såsom återfallsprevention och MET är särskilt meriterande.

Arbetsuppgifter hos oss
Du kommer att vara patientansvarig sjuksköterska/behandlare för en del av mottagningens patienter. Utifrån den enskilda patientens behov och önskemål är våra arbetsuppgifter bland annat motiverande och behandlande samtal (individuellt och i grupp), läkemedelsbehandling, bedömningar avseende abstinens och suicidrisk, kontakt med närstående, andra vårdgivare och andra myndigheter. I allt det arbetet har du givetvis stöd av hela teamet. Ofta har patienten parallell kontakt med till exempelvis läkare eller psykolog hos oss.

Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstider förlagda dagtid måndag-fredag med kvällstjänstgöring tisdag till 18.30.
Vi är flexibla kring tjänstgöringsgrad utifrån dina önskemål.
Tillträde den 1/9 2024 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri.

Vill du läsa mer om vår mottagning?

https://www.dn.se/insidan/psykisk-stress-okar-risken-for-aterfall-vid-beroende/

Mottagningen är centralt belägen vid Rosenlunds Sjukhus, Tideliusgatan 26, Södermalm.

Övrig information:
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning.

Rekrytering kan komma att ske löpande.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.

Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
- tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
- ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
- krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.


Om företaget

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024