Menigo logo

Menigo Stockholm Full time

Head of Supporting Technology

This job is inactive and can no longer be applied to

Om denna position

Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!

Din Roll

Som Head of Supporting Technology kommer du ansvara för avdelningen som består av 5 anställda och ett antal konsulter. I din roll kommer du leda, driva, effektivisera och utveckla det egna teamet som en helhet och dess ansvarsområden. Du verka även för ett gott tvärfunktionellt samarbete och skapar förutsättningar för medarbetares utveckling.

Du kommer ha det övergripande budgetansvaret för avdelningen och förväntas i alla lägen ytterst agera affärsmässigt och kostnadsmedvetet utifrån Menigos bästa. Du kommer ingå i Business Technologys (BT) ledningsgrupp där du är med och utvecklar och driver hela BT-funktionen.

Utöver detta kommer du:

 • Leda det Strategiska arbetet inom IT-stödet för områdena Finans, HR, BI, ERP och integrationer
 • Livscykelhantering av IT-stöd
 • Driftsstabilitet av IT-stöd
 • SOX för IT

Vad du gör

I din roll kommer du att utveckla och tillämpa IT-strategier för att optimera BT som organisation och som stöder Menigos övergripande strategi, du kommer även: 

 • Säkerställa leverans av projekt och uppdrag mot verksamheten
 • Ta fram och sammanställa affärsplaner
 • Ingå och bidra i styrgrupper för IT-relaterade projekt
 • Utveckla och tydliggöra roller och ansvar inom BT.
 • Aktivt arbeta med ledningsgrupper för att skapa god förståelse och ett bra samarbete för vidare utveckling av Menigos affärsutveckling.
 • Agera som ambassadör mot externa intressenter såsom Sysco, dotterbolag och partners
 • Driva, utveckla och ständigt förbättra processer, IT-stöd, rutiner och arbetssätt.
 • Budgetarbete och uppföljning av kostnader och investeringar

Vem är du

För att lyckas i den här rollen tror vi att du har erfarenhet i att arbete med ERP-system och har en god helhetsförståelse av verksamheter och processer inom olika branscher. Vi tror även att du har förmågan att planera, strukturera och prioritera samt följa upp eget och andras arbete.

Utöver detta har du:

 • Erfarenhet av strategiskt arbete
 • Erfarenhet som ledare
 • Affärsnära erfarenhet inom IT-området
 • Ett inkluderande ledarskap som engagerar och skapar förutsättningar för att avdelning kan nå sina mål
 • Förmågan att se och agera på förändringar samt fatta beslut med tillräcklig information

Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!

För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.

Om företaget

Menigo är en av Sveriges största matdistributörer och levererar mat, dryck, förbrukningsartiklar, restaurangutrustning och anknutna tjänster till privata och offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi goda och hållbara måltidsupplevelser.

Vi driver ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats och vi har en stark tilltro till att hälsa - såväl fysisk som mental, engagemang och motivation är avgörande för en god arbetsprestation. På Menigo prioriterar vi därför vårt arbete med att främja trygghet, hälsa och välmående, för att bidra till att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2023