Menigo logo

Menigo Stockholm Full time

Head of Infrastructure & Operation

This job is inactive and can no longer be applied to

Om denna position

Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!

Din Roll

Som Head of Infrastructure and operation kommer du ansvara för avdelningen som består av 12 anställda. I din roll kommer du leda, driva, effektivisera och utveckla det egna teamet som en helhet och dess ansvarsområden. Du har helhetsansvar för att vår infrastruktur, arbetsplats och att Service Desk har en fungerande drift.

Du har en taktisk och strategisk kontakt med nuvarande och potentiella framtida leverantörer för infrastruktur, arbetsplats och Service Desk i ett kontinuerligt verksamhetsutvecklingsarbete. Du kommer ingå i Business Technologys (BT) ledningsgrupp där du är med och utvecklar och driver hela BT-funktionen

Du kommer:

 • Ha ett tätt samarbete med vårat moderbolag Syco avseende hantering och säkerställande av infrastruktur
 • Ansvara för driftsstabilitet och livscykelhantering av IT-stöd för områdena Infrastruktur, arbetsplats och Service Desk
 • Budget för Infrastruktur, arbetsplats och Service Desk
 • Ansvara för den strategiska riktningen inom IT-stödet som Infrastruktur, arbetsplats och Service Desk

Du gör

I din roll kommer du att utveckla och tillämpa IT-strategier för att optimera BT som organisation och som stödjer Menigos övergripande strategi, du kommer även:

 • Ta fram och utveckla IT-strategi i enlighet med Menigos övergripande strategi
 • Löpande uppföljning och rapportering av dagligt arbete samt mål och projekt genom CMP och övriga KPI:er
 • Omvärldsbevakning genom att aktivt delta samt ingå i forum och träffa relevanta potentiella samarbetspartners
 • Organisera och kommunicera arbetet så det ger andra förutsättningar att leverera resultat
 • Utveckla och tydliggöra roller och ansvar inom BT.
 • Säkerställa leverans av projekt och uppdrag mot verksamheten

Vem du är

För att lyckas i rollen behöver du ha en helhetsförståelse av It-drift och infrastruktur samt förmågan att sätta tydliga målsättningar och förväntningar genom kommunikation och i handling.

Utöver detta har du:

 • Mycket god helhetsförståelse av IT-drift och support
 • PC-förvaltningserfarenhet
 • Erfarenhet som ledare
 • Förmågan att se och agera på förändringar samt fatta beslut med tillräcklig information
 • Förmåga att skapa tillit och relationer till beslutsfattare i olika delar av organisationen

Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!

För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.

Om företaget

Menigo är en av Sveriges största matdistributörer och levererar mat, dryck, förbrukningsartiklar, restaurangutrustning och anknutna tjänster till privata och offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi goda och hållbara måltidsupplevelser.

Vi driver ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats och vi har en stark tilltro till att hälsa - såväl fysisk som mental, engagemang och motivation är avgörande för en god arbetsprestation. På Menigo prioriterar vi därför vårt arbete med att främja trygghet, hälsa och välmående, för att bidra till att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2023