Menigo logo

Menigo Stockholm Full time

Head of Core Technology

This job is inactive and can no longer be applied to

Om denna position

Vi på Menigo tror att den goda måltiden har kraften att bygga broar mellan människor och skapa hälsa och tillväxt i samhället. För att göra det möjligt behöver vi medarbetare som arbetar tillsammans, har en bredd i erfarenheter, kunskap och bakgrund och delar vår passion för mat. Nu bygger vi för framtiden - och du kan bli en del av den!

Din roll

Som Head of Core Technology kommer du ansvara för avdelningen som består av 6 anställda och ett antal konsulter. I din roll kommer du leda, driva, effektivisera och utveckla det egna teamet som en helhet och dess ansvarsområden. Du verka även för ett gott tvärfunktionellt samarbete och skapar förutsättningar för medarbetares utveckling.

Du kommer leda den strategiska riktningen för IT för kärnfunktionerna i organisationen. Du driver och stöttar ett team som ansvarar för att förvalta och utveckla system för att stödja affärens kärnprocesser så som WMS,TMS, ERP. Du kommer även att ingå i Business technologys (BT) ledningsgrupp där du är med och utvecklar och driver hela BT-funktionen.

Du kommer:

 • Affärsutveckla med hjälp av IT för kärnfunktionerna i organisationen
 • Arbeta med Livscykelhantering av IT-stöd för kärnfunktionerna i organisationen
 • Ansvara för driftsstabilitet av IT-stöd för kärnfunktionerna i organisationen
 • Vara delaktig i changeprocessen för hela Menigo

Du gör

I din roll kommer du att utveckla och tillämpa IT-strategier för att optimera BT som organisation och som stöder Menigos övergripande strategi, du kommer även: 

 • Aktivt arbeta med ledningsgrupper för att skapa god förståelse och ett bra samarbete för vidare utveckling av Menigos affärsutveckling
 • Driva, utveckla och ständigt förbättra processer, systemstöd, rutiner och arbetssätt.
 • Budgetarbete och uppföljning av kostnader och investeringar 
 • Omvärldsbevakning genom att aktivt delta samt ingå i forum och träffa relevanta potentiella samarbetspartners
 • Utveckla och tydliggöra roller och ansvar inom BT 

 Vem är du

För att lyckas i rollen behöver du vana att arbeta tvärfunktionellt och en förmåga att skapa tillit och relationer till beslutsfattare i olika delar av organisationen. Du har även etablerat effektiva processer, arbetssätt och metoder för förvaltning och utveckling av affärsstödjande system.

 • Du har erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer.
 • Erfarenhet av förvaltnings och utvecklingsarbete runt CRM, MA, TMS, WMS, PIM, MDM, DAM, ERP 
 • Förmågan att väcka engagemang och samsyn genom dialog och delaktighet som skapar ansvarstagande 
 • Förmågan att använda konstruktiv feedback och kommunikation som styrmedel 
 • Erfarenhet som ledare

Din personlighet, motivation och vilja att ständigt förbättra värderar vi högt. Vi strävar efter att vara den bästa, mest personliga samarbetspartnern för våra kunder. Vill du vara en del av vår utvecklingsresa och arbeta för att förenkla våra kunders vardag? Välkommen till oss!

För måltiden är livsviktig för våra kunder, för deras gäster och för oss på Menigo.

Om företaget

Menigo är en av Sveriges största matdistributörer och levererar mat, dryck, förbrukningsartiklar, restaurangutrustning och anknutna tjänster till privata och offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi goda och hållbara måltidsupplevelser.

Vi driver ett omfattande hållbarhetsarbete med höga ambitioner inom både social och miljömässig hållbarhet. Som arbetsgivare vill vi erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats och vi har en stark tilltro till att hälsa - såväl fysisk som mental, engagemang och motivation är avgörande för en god arbetsprestation. På Menigo prioriterar vi därför vårt arbete med att främja trygghet, hälsa och välmående, för att bidra till att våra medarbetare mår bra både på och utanför arbetet.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2023