Wise IT logo

Wise IT Stockholm Full time

System Arkitekt

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet

Ansvarig arkitekt för införande av CSRD och närliggande områden

Leder och driver arkitekturarbetet för CSRD inom ramen för framtagen målarkitektur för Bokslut och Myndighetsrapportering. Det innebär ett ansvar för helheten avseende CSRD med bl.a. dessa ingående delar:

• Gemensam arkitektur/struktur för hantering av externa datakällor gällande CSRD-rapporteringen

• Arkitekturella krav på FADE (kundens informationsplattform) avseende hantering av data (även koppling till masterdata). Både funktionellt och icke-funktionellt

• Arkitekturella krav avseende systemlösning för beräkning/behandling, inklusive samverkan med FADE.

• Realisering av lösning för beräkning/behandling som inte ska ske i FADE

• Arkitekturella krav avseende systemlösning för beskrivande rapportering

• Eventuell realisering av lösning för texter gällande beskrivande rapportering

• Realisering av lösning för själva rapporteringen

.

Konsulten ska:

- Driva arkitekturarbetet

- Driva/delta i arbetet med att definiera/detaljera vad som ska realiseras.

- Samverka med det övergripande initiativet avseende Bokslut och Myndighetsrapportering, i syfte att säkerställa att helhetsarkitekturen följs och även bidra till att delar av den realiseras.

- Uppfylla nivå 4-5 (se nedan)

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor

Nivå 5

Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på marknaden. Erfarenhet – (som 4)

Ledning – har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning Självständighet – mycket stor

 Omfattning: 100%
Språk: Svenska

Vänligen ansök snarast med:

- Ditt uppdaterade CV

- Timpris (inkl. omkostnader)

- Tillgänglighetsdatum

- En kort motivering varför du är lämplig uppdraget.


Bild #0 - Wise IT
Bild #1 - Wise IT
Bild #2 - Wise IT

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2023