•  
Om oss

**AmTrust Insurance Services Sweden **är ett bolag fokuserat på försäkringsförmedling och skadereglering. Vi har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla samtliga skadeförsäkringsklasser. Verksamheten bedrivs från två olika kontor i Stockholm och fokuserad på försäkringar inom området hälsa.

Vårt moderbolag **AmTrust Nordic **etablerades år 2005 och har sedan dess haft en mycket positiv tillväxt. Amtrust Nordic utvecklar försäkringsprodukter samt ingår försäkringsavtal lokalt.

Försäkringsportföljen består av unika mervärdesförsäkringar inom områden som bank & finans, telekom, energi, motor och retail.