Karolinska Universitetssjukhuset logo

Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Full time

Överläkare i reumatologi till Reumatologen

This job is inactive and can no longer be applied to

Om jobbet
Överläkare i reumatologi till Reumatologen

Ort:
Solna och Danderyd
Omfattning:
Heltid
Organisation:
Karolinska Universitetssjukhuset
Sista ansökningsdag:
18 juli 2024
Ansök(Extern länk)

Här finns möjlighet för dig som är specialist inom reumatologi att bli en del av vårt multidisciplinära team vid vår nya sektion där du kommer att vara den medicinskt ansvarige. Hos oss får du arbeta varierat med högspecialiserad vård inom öppenvård, dagvård och slutenvård.

Vi erbjuder

Hos oss kommer du vara en del av ett multidiciplinärt team i arbetet kring våra patienter där ditt arbete är varierat med så väl öppenvård, dagvård som slutenvård. Du kommer att arbeta med högspecialiserad vård. En integrerad del av ditt dagliga arbete är att utbilda och handleda yngre kollegor. För dig med intresse kommer det finnas goda möjligheter till egen forskning.

Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder såsom generöst friskvårdsbidrag och möjlighet till bruttolöneväxling för individuellt pensionssparande.

Om tjänsten

Inom Medicinsk Enhet (ME) Gastro/Hud/Reuma erbjuder vi högspecialiserad vård till patienter med både vanliga och ovanliga reumatologiska sjukdomar. Vi ansvarar för all reumatologisk slutenvård och en stor del av den reumatologiska öppenvården inom Region Stockholm. Vi arbetar i en miljö som främjar FOUU-verksamheten, vilket innebär att forskning, undervisning och utveckling är viktiga delar av ME Gastro/Hud/Reuma.

Som överläkare hos oss kommer du att utföra kliniskt arbete inom dagvård och öppenvård. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra läkare och yrkesprofessioner, allt med fokus på personcentrerad vård. Du kommer vara medicinsk ansvarig läkare på vår nya reumatologsektion belägen på Danderyds sjukhus som från och med september 2024 kommer att organisatoriskt kommer att tillhöra Karolinska Universitetssjukhuset. Du kommer att arbeta kliniskt på den nya sektionen.

Vi söker dig som

  • Kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat

  • Arbetar målinriktat, fokuserar på resultat och anpassar dig vid förändrade mål
  • Arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Kvalifikationer

Krav:

  • Svensk läkarlegitimation och specialistbevis i reumatologi
  • Disputerad

Meriterande:

  • Erfarenhet inom FoUU och klinisk forskning inom reumatologi
  • Tidigare arbetserfarenheter från universitetssjukhus
  • Erfarenhet av undervisning och handledning

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

- Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Läs mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska här.

Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras.

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.
Här kan du läsa mer om oss.


Välkommen till oss!

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Hos oss är patienten alltid i fokus. Vi ger kvalitativ och säker vård, med bästa expertis, behandlingsmetoder och omvårdnad ser vi till att våra patienter får ett personligt bemötande och vi omsätter forskning, utbildning och utveckling till vården.

Uptrail AB • Korgmakargränd 6, 111 22, Stockholm
© 2014-2024