Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit logo

Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit Stockholm Heltid

Global nättrafiksanalytiker

Detta jobb är inaktivt och går inte att söka längre.

Introduktion

Ta chansen att vara delaktig i uppbyggnaden av Handelsbankens analysfunktion på global nivå!

Nu finns det möjlighet att vara med och proaktivt arbeta med avancerad analys och kapacitetsplanering av nät inom Handelsbankens globala nätverksinfrastruktur.

Det görs nu en satsning på området datakommunikation och inom funktionen applikation- och nätverksanalys, för att på ett ännu bättre sätt möjliggöra stöd till bankens systemutvecklingsområden samt driftsorganisation. I denna viktiga roll, arbetar du proaktivt med övergripande frågor relaterat till optimering och problemlösning. Du får vara med och vidareutveckla analysfunktionen inom banken, för att säkerställa hög tillgänglighet och kvalitetssäkra snabba leveranser- på så sätt, skapa mervärde för hela Handelsbanken.

Om denna position

VEM ÄR DU?

Du är en generalist inom teknik, med erfarenhet av analysteknik kopplat till applikationer och nätverk. Du kan på ett strukturerat sätt arbeta med information, identifiera mönster och har likaså en god förmåga att dokumentera samt förmedla resultaten av gjorda analyser. Du är engagerad i att förbättra arbetssätt och rutiner samt delar med dig av dina tankar och idéer.

Protokollkunskaper, nätverkskompetens samt en bred erfarenhet gällande felsökning och problemlösning är en del av din profil. Med ett gott helhetsperspektiv gällande nätinfrastruktur och den övergripande arkitekturen förstår du komponenters olika beroenden.

DIN VARDAG

Du är involverad i både stora och små incidenter som kan påverka enstaka system/användare eller få större påverkan för banken som helhet.

Du gör kontinuerligt uppföljningar och analyserar kapacitet och funktionalitet utifrån det totala trafikflödet inom banken globalt; både inom test- och produktionsmiljöer.

Nya regelverk och förbättringsarbeten som påverkar miljön skall paketeras och sättas upp med hela miljön i åtanke. En utökning av resurserna kommer så möjliggöra delaktighet i projekt i initiala stadier, för att på ett ännu bättre sätt kunna prognostisera trafikpåverkan proaktivt inom banken.

Ett inspirerande citat

Utvecklas du, utvecklas banken - här har du möjlighet att påverka utvecklingen för både dig själv och banken i denna nyckelroll inom teknisk analys!
  • Förmån: Duktiga och roliga kollegor Duktiga och roliga kollegor
  • Förmån: Intressanta projekt Intressanta projekt
  • Förmån: Eget ansvar Eget ansvar
  • Förmån: Arbete i team Arbete i team
  • Förmån:  Karriärmöjligheter Karriärmöjligheter
  • Förmån: Centralt kontor Centralt kontor
Om Handelsbanken

Handelsbanken är Nordens mest internationella bank. Att vi har över 400 kontor i Sverige och bankkontor i runt 20 länder i världen gör oss mer tillgängliga än någon annan bank i Norden. Våra medarbetare är grunden till vår framgång. Hos oss tar du egna initiativ, eget ansvar och fattar egna beslut. Du är med och påverkar både verksamheten och din utveckling. Utvecklas du, utvecklas banken. Handelsbanken är en trygg arbetsgivare med goda villkor för sina anställda. Mer om oss på www.handelsbanken.se. 

Bild #0 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #1 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #2 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit
Bild #3 - Handelsbanken i samarbete med Sigma Recruit

Uptrail AB • Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
© 2014-2022