company coverphoto

Produktionschef och Arbetsledare

Skanska Väg- och anläggning Syd - Malmö - Heltid

How it works icon

Enkelt & smidigt

Sök flera jobb från ett och samma ställe.

How it works icon

100% insyn

Se hur du står dig mot andra som sökt samma jobb.

Introduktion

Väg och Anläggning Syd bedriver verksamhet i Skåne, Småland, och på Gotland. Vi genomför markexploateringar, konstruerar och bygger vägar, broar, järnvägar, Va-anläggningar, hamnar med mera – oavsett projekt är målet alltid att överlämna en produkt som gör både våra kunder och oss själva stolta och nöjda. Vi vill fortsätta vara en förebild inom hållbart samhällsbyggande och vara med och bygga framtidens satsningar där t.ex järnväg är en viktig del av framtidens resande. Vi står bland annat i startgroparna för projektet ”Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad” och har därutöver flera pågående väg och anläggningsprojekt i olika storlekar, allt från beläggningsprogrammet i Malmö och Helsingborg till Nya Vårdbyggnaderna i Malmö. 

Om denna position

Nu söker vi Produktionschefer och erfarna arbetsledare i Skåne! 

Du leder och utvecklar teamet på arbetsplatsen, ser till att allas kompetens tas tillvara och att dina medarbetare är motiverade och växer med sina uppgifter. Du motiveras av uppgiften att bidra till att gruppen tillsammans når gemensamma mål!

Du ansvarar för att projektet styrs så att uppsatta mål nås. Att bygga nätverk, arbeta i team och använda de arbetssätt och metoder som utvecklats inom Skanska är centralt i din roll. 

Du kommer dagligen att vara ute i projekt och ha ett nära samarbete med kunder, kollegor samt underentreprenörer. I rollen säkerställer du att vi når de bästa produktionslösningarna avseende tid, kvalitet och ekonomi. Du planerar och leder arbetet, ansvarar för uppföljning och att vår säkerhetskultur efterlevs. 

Vi söker produktionschefer och erfarna arbetsledare till Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad samt till vår väg- och anläggningsverksamhet i Skåne. På denna sida kan du till exempel läsa mer om Ängelholm-Maria projektet: https://www.skanska.se/om-skanska/press/pressmeddelanden/243481/Skanska-bygger-dubbelspar-pa-Vastkustbanan-for-cirka-1%2c7-miljarder-kronor

Job perk:  Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter

Job perk: Aktieprogram

Aktieprogram

Job perk: Arbete i team

Arbete i team

Job perk: Samhällsansvar

Samhällsansvar

Job perk: Duktiga och roliga kollegor

Duktiga och roliga kollegor

Job perk: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om företaget

Vill du tillhöra ett företag som drivs av starka värderingar och är världsledande inom hållbarhet och säkerhet? Är du rätt person satsar vi på dig! Vi tror att nöjda medarbetare som trivs leder till fortsatt framgång på marknaden och erbjuder våra medarbetare fina förmåner, bl.a. aktiespararprogram och möjlighet till förstärkt föräldrapenning, samt goda möjligheter till kompetensutveckling. 

Vi jobbar framgångsrikt med vår arbetsmiljö för att på alla möjliga sätt säkerställa en trygg och säker arbetssituation för våra medarbetare. Vi är stolta över våra värderingar där vi främjar inkluderande arbetsplatser som präglas av förtroende och respekt för varandra. Vi är övertygade om att en mångfald av erfarenheter, perspektiv och bakgrund leder till en bättre miljö för våra medarbetare, större kreativitet och en bättre produkt för våra kunder. Detta är något vi värdesätter djupt och det är en viktig del i hur vi vill bygga ett bättre samhälle. Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper.

Expand section

Ansök nu