company coverphoto

Produktionschef Barkarbystaden

Skanska Väg och Anläggning - Stockholm - Heltid

How it works icon

Enkelt & smidigt

Sök flera jobb från ett och samma ställe.

How it works icon

100% insyn

Se hur du står dig mot andra som sökt samma jobb.

Har du schakter, rörläggning och exploatering i ditt DNA?

Som produktionschef på Skanska är du en nyckelperson i projektet. Du jobbar med att planera och leda produktionen och teamet på projektet. Du samordnar projektets olika delar och ansvarar för att projektet styrs mot uppsatta mål och att projektet samtidigt genomförs med en hög trivsel och motiverade medarbetare.

Har du mer än 6 års erfarenhet av produktionsledning inom markentreprenader så är du den vi söker! Som person ser du möjligheter där andra ser problem och leder människor med omtanke och transparens.

Job perk: Aktieprogram

Aktieprogram

Job perk: Intressanta projekt

Intressanta projekt

Job perk:  Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter

Job perk: Tjänstepension

Tjänstepension

Ready for Take-off?

Historiskt flygfält blir ny stadsdel – var med från början i vårt projekt Barkarbystaden

På Väg och Anläggning bedrivs olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun. Barkarbystaden är norra Europas största stadsutvecklingsområde och omfattar ca 24 000 lägenheter, 10 000 arbetsplatser, ny infrastruktur inklusive ny tunnelbanelinje med två stationer, lokaler för kommersiell och offentlig service mm. Den mest omfattande förvandlingen sker på Barkarbyfältet, där det tidigare flygfältet omvandlas till en helt ny stadsdel med ca 140 kvarter med tillhörande gatunät. Projektet genomförs som totalentreprenad i utökad samverkan och beräknas stå färdigt 2026.

company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto

Ansök nu