•  
Om företaget

Diakonia stödjer projekt som gör att människor själva kan ta sig ur fattigdom och förtryck, genom 400 lokala organisationer i över 30 länder. När flickor cyklar i Bangladesh, mammor startar lånecirklar i Kenya, kvinnor lyckas ändra lagarna i Libanon och pojkar protesterar mot machokulturen i Nicaragua blir välden långsiktigt mer rättvis. Grunden för vårt arbete är gåvor och insamlade medel.