•  

Sektionschef jordbruk och trädgård

RISE Biovetenskap & Material

- Stockholm, Umeå, Uppsala, Örebro, Linköping, Lund - Heltid

Detta jobb är inte aktivt och går därför inte att söka. Vill du bli tipsad när något liknande kommer upp?

 • Kollektivavtal
 • Eget ansvar
 • Intressanta projekt
 • Sex veckors semester
 • Samhällsansvar
Strategisk ledare med fokus på samverkan och progress

Är du en strategisk ledare med drivkraft att leda och utveckla sektionen för jordbruk och trädgård på RISE? Med samverkan över gränserna mellan företag, akademin och offentliga sektorn bidrar du till arbetet för ett mer hållbart samhälle i frågor som miljöpåverkan och god djurvälfärd i livsmedelsproduktion. RISE driver även frågor inom digitalisering, autonoma maskiner och dylikt. Ditt ledarskap är inkluderande och du låter med fördel andra kliva fram och växa.

Om RISE Jordbruk och livsmedel

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av före detta SP Food and Bioscience och JTI -- Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Inom enheten arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

“RISE- Accelerating innovation”
Hur ser din vardag ut och vad behöver du i din roll?

Med bas i Uppsala kommer du utföra olika personalledande uppgifter, men även ta dig an strategiska frågeställningar. Du är pådrivande och uppmuntrar nationella och internationella forsknings- och innovationsaktiviteter för att gynna utvecklingen inom disciplinområdet. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Leda och utveckla personal i Uppsala
 • Utarbeta kompetensplaner såväl som säkra kompetensförsörjning
 • Utforma forsknings- och innovationsstrategier
 • Säkerställa delaktighet på den globala marknaden
 • Agera stödjande expert i projekt inom växtodling, animalieproduktion och trädgård
 • Delta i konferenser, mässor inom Norden; i förekommande fall internationella resor

Många av sektionens projekt bidrar i omställningen till en hållbar och hälsosam livsmedelsproduktion, där några centrala begrepp är god lönsamhet utan negativ påverkan på miljön, fossilfrihet, god djurvälfärd och arbetsmiljö, cirkulära system och ökad attraktivitet för branschen. Vi driver även frågor kring digitalisering, autonoma maskiner, precisionsjordbruk, teknik för växtskydd mm. Du ingår i ledningsgruppen där ni tillsammans arbetar för progress för verksamheten som helhet.

För att lyckas i din roll har du en längre operativ erfarenhet av jordbruks- och trädgårdssektorn, med en högre medvetenhet om utmaningar inom respektive branscher. Du har några års formell chefserfarenhet med en utbildningsbakgrund som agronom eller motsvarande. Du har en förståelse för miljö- och jordbruksteknik med ett starkt intresse för utvecklingsfrågor samt forskning inom jordbruk och trädgård kopplat till teknik.

Du drivs av förändring i både arbetssätt och struktur, för att skapa engagemang och optimal utväxling av både kompetens och i samarbeten. Det är meriterande om du är disputerad inom området, liksom om du har en förståelse för livsmedelsindustrin.

VILL DU VETA MER?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Kristin Burrescia 070-247 20 01 kristin.burrescia@sigma.se Välkommen med din ansökan här eller på www.sigmarecruit.se/jobb. Urval och intervjuer sker löpande.