company coverphoto

Technical Project Manager

Advania - Stockholm - Heltid

Detta jobb är inte aktivt och går därför inte att söka. Vill du bli tipsad när något liknande kommer upp?

Ja, jag godkänner Uptrails Användarvillkor och Integritetspolicy
How it works icon

Enkelt & smidigt

Sök flera jobb från ett och samma ställe.

How it works icon

100% insyn

Se hur du står dig mot andra som sökt samma jobb.

Om jobbet

Som projektledare är du ansvarig för ett eller flera projekt tillsammans med Advanias kunder. Du har ett stort ansvar och är en viktig kugge i vår affär och vision om Sveriges nöjdaste kunder. Inom vår sourcingavdelning är projekten av varierande karaktär och storlek, med en bred portfölj av tjänster som levereras.

Tjänsten innefattar bland annat:

 • Bedöma och scope:a projekt
 • Leda införandeprojekt hos nya kunder
 • Leda projekt i förvaltning hos befintliga kunder
 • Leda Advanias projektorganisation i dina projekt
 • Dokumentera, rapportera och leverera projektet från start till mål
 • Ekonomisk uppföljning av projekt

Rollen är baserad i Stockholm och rapporterar till linjechef på samma ort. Som projektledare kan resor utanför Stockholmsområdet förekomma men större delen av arbetet är inom SL:s täckning.

Vem söker vi?
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT-infrastruktur eller mjukvaruutveckling. Du har kapacitet och förmåga att leda stora projekt eller flera mindre samtidigt. Du är en naturlig ledare som tar ansvar och har känsla för kvalitet. Meriterande om du arbetat som projektledare i konsultorganisation tidigare.

Du bör ha:

 • Flera års erfarenhet som projektledare inom IT-branschen
 • Dokumenterad erfarenhet av projekt inom infrastruktur eller mjukvaruutveckling
 • Erfarenhet av leverantörs- och kundrelationer
 • Erfarenhet av styrgruppsrapportering
 • God förmåga att leda människor
 • God förståelse för avtalsleverans

Meriterande med:

 • Certifiering som projektledare inom en eller flera projektmodeller
 • Erfarenhet som transitionsledare
 • Språkkunskaper inom finska, danska, tyska
 • Erfarenhet från nordiska eller multi-nationella bolag

Som person tror vi att vår nästa projektledare är orädd, tycker om att ta sig an nya projekt och slutföra dem, beslutsmässig och en god kollega. Du ser det som naturligt att ta ansvar och sätter alltid kunden i fokus.

För denna tjänst behöver du vara flytande i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.

Advania

Advania är en ledande nordisk IT-leverantör som anpassar leveranser av service, tjänster och produkter till tusentals företagskunder i den offentliga och privata sektorn.

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades.

Våra kunder består främst av företag och myndigheter som känner att de vill vara i den absoluta toppen vad gäller IT och dess utveckling. Några av våra tongivande kunder är TUI, Nordnet, Teleopti, Clas Ohlson, Dustin, Skanska med flera.

Våra kunder finns i Sverige men även utomlands, framförallt övriga delar av norden samt USA.

Mångfald
Vi anser att alla oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller funktionshinder ska delta i arbetslivet på lika villkor. Hos oss är det viktigt att människors lika värde respekteras. Vi jobbar aktivt för att skapa en attraktiv och modern arbetsplats i syfte att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Hos oss ses olikheter som en tillgång som bidrar till att stärka effektivitet och innovation i organisationen.

Vid rekrytering ska vi säkerställa en neutral process för att attrahera kompetent personal, oavsett t.ex. kön eller etniskt ursprung. Med den obalans som idag råder inom vissa delar av organisationen ska vi också arbeta aktivt med att öka andelen kvinnor och utlandsfödda.

Advania Sverige har nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Hållbarhet
Vi tar ansvar för den klimatpåverkan vi orsakar och arbetar aktivt för att fortsätta minska klimatutsläppen och överträffa vårt klimatmål (en minskning av klimatutsläpp för hela verksamheten med 20 % per medarbetare senast 2020). När det gäller vår egen verksamhet är våra resor ett av de områden där vi har störst utsläpp och även störst möjlighet att påverka.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och hjälp att välja mer hållbara IT-produkter. En av de lägst hängande frukterna för att förbättra IT-användningens negativa påverkan är också att säkerställa att uttjänta produkter lämnas tillbaka och får ett förlängt liv på en andrahandsmarknad. Vi ser också IT och en hållbar digitalisering av företagen som en katalysator och möjliggörare för att avsevärt förbättra hela organisationens miljöpåverkan.

För mer information se:

Hållbarhetsarbete

Jämställdhetsplan

Expand section
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto
company coverphoto