•  

Tyvärr har Save-by-solar Sweden AB inga lediga tjänster just nu på Uptrail

Vilka är vi och varför ska du välja Save by Solar?

Save by Solar skapar förutsättningar för att våra kunder ska kunna ha egen solelproduktion. Genom en helhetslösning där vi sköter hela processen från projektering till drift så sänker vi tröskeln för våra kunder att producera sin egen solel. Med vår lösning kan de minska sitt beroende av elleverantörerna och således sina elkostnader.

Du kommer in i ett spännande skede i vår verksamhet. Under 2017 har vi varit i en tillväxtfas som bara fortsätter. Vårt team präglas av lagkänsla, kompetens och en vilja att förändra energibranschen. Vi strävar ständigt efter att utvecklas, förbättra organisationen och effektivisera våra processer. Vi arbetar aktivt för att ha en kultur präglad av arbetsglädje och drivkraft, där alla ska trivas och känna sig välkomna.

Vi sätter stort värde på vår personal, som ju är vår absolut viktigaste resurs. Vi ser det som vårt ansvar att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra arbete och att utvecklas.